Επεισόδιο 4ο: “Ο καλύτερος ελληνικός υγροβιότοπος είναι φράγμα”

Σειρά ντοκιμαντέρ 13 επεισοδίων.

Ο άνθρωπος δεν καταστρέφει μόνον. Δημιουργεί και μόνος του εξαίσια τοπία και οικοσυστήματα.Τέτοια , αν προσέξουμε , είναι τα φράγματα. Τα οποία έχουν εξελιχθεί όχι μόνον σε οικονομικές αλλά και οικολογικές επιτυχίες. Στο τέταρτο επεισόδιο θα επισκεφθούμε τον πρωταθλητή των υγροβιοτόπων της Ελλάδας.
H λίμνη Kερκίνη είναι ένα φράγμα που έγινε από τον Ελευθέριο Βενιζέλο και εξελίχθηκε σε ένα πολύτιμο οικοσύστημα με πλήθος αξιών. Η πρώτη είναι η αντιπλημμυρική προστασία. Ιδιαίτερα χρήσιμη την κάνει και η άρδευση μεγάλου μέρους του νομού Σερρών που τον κάνει ένα από τους περισσότερο παραγωγικούς της χώρας. Η Κερκίνη έγινε επίσης μία από τις πλουσιότερες σε ψάρια λίμνες στην Eλλάδα και αρκετοί από τους κατοίκους των παραλίμνιων κοινοτήτων ασχολούνται με το ψάρεμα. Η εξαιρετική βιοποικιλότητα που έχει την έκανε ίσως τον καλύτερο ελληνικό υγροβιότοπο. Ο ρόλος της λίμνης Κερκίνης είναι σημαντικός και πολυδιάστατος, γι’ αυτό το λόγο και χαρακτηρίστηκε ως υγρότοπος διεθνούς σημασίας και συμπεριλήφθηκε στον κατάλογο της Σύμβαση Ramsar το 1974. Έχoυv παρατηρηθεί εδώ τoυλάχιστov 300 είδη πoυλιώv στηv λίμvη και στα βoυvά πoυ τηv περιβάλλoυv. Από αυτά, εδώ περίπου τα 50 περιλαμβάνονται είναι σπάνια.
Έτσι προσφέρεται και για την άσκηση περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Τέλος το γεγονός ότι δημιούργησε ένα εξαίσιο περιβάλλον συντέλεσε στο να γίνει ένα πραγματικό οικοτουριστικό κέντρο.

Σκηνοθέτης: Δημήτρης Θεοδωρόπουλος
Έρευνα: Βασιλική Μάργαρη
Επιστημονικοί σύμβουλοι: καθηγητής Χρ. Ζερεφός (ακαδημαϊκός), καθηγητής Χρόνης Τζεδάκης (University College London), καθηγητής Ν. Δαναλάτος (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας)
Σενάριο: Ν. Σ. Μάργαρης
Παραγωγή: ΕΥΔΗΛΟΣ
Παρουσίαση: Βασιλική Μάργαρη