Το σχέδιο διαχείρισης του μεταναστευτικού στα νησιά-Ποια μέτρα συναποφασίστηκαν

Πενήντα εκατομμύρια ευρώ θα εκταμιευτούν άμεσα για τη στήριξη των τοπικών κοινωνιών στα νησιά του βόρειου Αιγαίου, που φέρουν το μεγαλύτερο βάρος του προσφυγικού. Περιφερειάρχης και δήμαρχοι των νησιών συμφώνησαν στην ανάγκη δημιουργίας νέων δομών, διαφώνησαν, όμως, ως προς το μέγεθος και τον τρόπο λειτουργίας τους.