Το χρονοδιάγραμμα για το τριετές σχέδιο της εκπαίδευσης

Το χρονοδιάγραμμα του νομοθετικού έργου για τον τρόπο εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, τη νέα δομή γυμνασίου – λυκείου καθώς και την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και αυτο-αξιολόγηση των σχολικών μονάδων, έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.