Τα προαπαιτούμενα για την υγεία (Αγορογιάννη)

Ρυθμίσεις για το ωράριο λειτουργίας των φαρμακείων, τη σύσταση αρμόδιας επιτροπής που θα αξιολογεί τα φάρμακα που βρισκονται εκτος λίστας συνταγογραφησης περιλαμβάνει μεταξύ άλλων το πολυνομοσχέδιο με τα προαπαιτούμενα ενώ δημιουργείται νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα στον ΕΟΠΥΥ, η οποία θα διευκολύνει την πρόσβαση των ασθενών στις νέες θεραπείες