Το πόρισμα της πλειοψηφίας της εξεταστικής επιτροπής για τα δάνεια κομμάτων και μέσων μαζικής ενημέρωσης. Την επόμενη εβδομάδα στην Ολομέλεια.