Στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Αβραμόπουλος-Τίνερμανς