Οι πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου προσέρχονται στις κάλπες, Οι πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου προσέρχονται στις κάλπες, με βαριά τη σκιά των πρόσφατων τρομοκρατικών επιθέσεων.με βαριά τη σκιά των πρόσφατων τρομοκρατικών επιθέσεων.