Πρώτες εκτιμήσεις για την πορεία των βάσεων στις Πανελλαδικές

Ο συνωστισμός στις μεσαίες βαθμολογίες, καθώς και το ανεβασμένο ποσοστό των αριστούχων αποτελούν τα κυριότερα χαρακτηριστικά των βαθμολογίων στις φετινές πανελλήνιες. Σύμφωνα πάντως με τους ειδικούς, έως τώρα στις λεγόμενες μεσαίες σχολές, αναμένεται πτώση στο θετικό πεδίο και άνοδος στο θεωρητικό.