Προστασία πρώτης κατοικίας

Οδηγίες για δανειολήπτες και τους δικαιούχους αίτησης. Από την εκπομπή “Μαζί το Σαββατοκύριακο”.