Προς τεχνική παράταση του προγράμματος προσαρμογής