Πρόγραμμα επιβράβευσης σε συνεπείς δανειολήπτες

Ποιες προϋποθέσεις πρέπει να πληρούν οι δανειολήπτες ώστε να μπουν στο πρόγραμμα επιβράβευσης που ετοιμάζουν οι τράπεζες.