Πλαστικό: Χρήσιμο στην καθημερινότητα – Βλαπτικό στο περιβάλλον

Δέος προκαλούν τα στοιχεία για την ρύπανση του πλανήτη. Επί περίπου 7 δεκαετίες έχουν παραχθεί 8,3 δισεκατομμύρια τόνοι πλαστικών ειδών και από αυτά μόνο το 9% ανακυκλώνεται.