Οι αλλαγές στην πολιτική προστασία- Δημιουργούνται 13 κέντρα επιχειρήσεων στις περιφέρειες

Αλλάζει εκ βάθρων το πλαίσιο της πολιτικής προστασίας. Δημιουργούνται 13 Κέντρα Επιχειρήσεων στις περιφέρειες της χώρας. Για το σχετικό νομοσχέδιο ενημέρωσε τα μέλη της ΚΕΔΕ ο γενικός γραμματέας πολιτικής προστασίας.