Ο «Ονήσιμος» στο πλευρό των κρατουμένων και των οικογενειών τους

Επί 36 χρόνια ο «Ονήσιμος» προσφέρει στήριξη σε κρατούμενους και στις οικογένειες αυτών.