Ο Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ και ο Πετρολούκας Χαλκιάς στο ΟΝ ΕΡΤ