Ο ειδικός γραμματέας Δημοσίου Χρέους για τον εξωδικαστικό μηχανισμό

Ο Φώτης Κουρμούσης ο ειδικός γραμματέας Δημοσίου Χρέους εξηγεί τι πρέπει να γνωρίζουν οι οφειλέτες προτού μπουν στη διαδικασία του εξωδικαστικού συμβιβασμού. Στις 3 Αυγούστου η έναρξη λειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας.