Μείωση από 5-20% στις αντικειμενικές αξίες ακινήτων