Μεταναστευτικό: Στήριξη των τοπικών κοινωνιών που σηκώνουν το βάρος

Ως ζήτημα εθνικής σημασίας αντιμετωπίζεται το μεταναστευτικό, με την κυβέρνηση να θέτει σε εφαρμογή σχέδιο για τη δίκαιη κατανομή των μεταναστών και προσφύγων σε δομές της ενδοχώρας, ώστε ο αριθμός τους να μην ξεπερνά το 1% του πληθυσμού.