Μάτι ένας χρόνος μετά.. το σχόλιο του Σπύρου Χαριτάτου