“Λουκέτο” στον Ελληνικό Ναυτικό Όμιλο Αιγυπτιωτών

Σήμερα 11 Οκτωβρίου 2018, η Ελληνικόν Α.Ε. έδιωξε τον Ελληνικό Ναυτικό Όμιλο Αιγυπτιωτών από τις εγκαταστάσεις του, στο πλαίσιο της ανάπλασης του Ελληνικού.