Κατάθεση Στεφάνου στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη από τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας