Κατά χιλιάδες καταφθάνουν οι πρόσφυγες σε Αυστρία – Γερμανία