“Ήρθα να ακούσω τις ιστορίες τους, γυρίζω ντοκιμαντέρ” στη Λέσβο η Σούζαν Σάραντον