«Ειρήνη στο Ρίο»: Πρόγραμμα κατά της εγκληματικότητας στις φαβέλες

H καταπολέμηση της εγκληματικότητας στις φαβέλες είναι ο στόχος του προγράμματος «Ειρήνη στο Ρίο». Οι αρχές αλλά και οι κάτοικοι της Βραζιλίας συνεργάζονται για να βελτιωθούν οι συνθήκες διαβίωσης σε μια σκληρή πόλη με μεγάλες κοινωνικές αντιθέσεις.