Η Ιόλη Χριστοπούλου και ο Σταύρος Μαυρογένης μας μιλάνε για την κλιματική αλλαγή <<Μπροστά στα γεγονότα>>

Η Ιόλη Χριστοπούλου , Διευθύντρια Πολιτικής της Περιβαλλοντικής Δεξαμενής Σκέψης “The_GreenTank”, και ο Σταύρος Μαυρογένης,
Συνεργάτης Κλιματικής και Ενεργειακής πολιτικής WWF, μας εξηγούν πως επηρεάστηκε η ψήφος στις εκλογές με την κλιματική αλλαγή στην εκπομπή <<Μπροστά στα γεγονότα>>.