Στη Νιγρίτα βρίσκεται η μεγαλύτερη φάρμα όνων της Ευρώπης, που αποτέλεσε πρότυπο για τη δημιουργία και άλλων παρόμοιων μονάδων ανά την Ελλάδα. Ο πρωτεργάτης της προσπάθειας Δ. Παυλιάκας μιλάει για τη διατροφική αξία του γαϊδουρινού γάλακτος.