Η ΕΡΤ στο χωριό Μπελογιάννης της Ουγγαρίας

Ιστορικό οδοιπορικό στον τοπο που αγγίζει την σύγχρονη ελληνική ιστορία. Η ΕΡΤ στο ελληνικό χωριό της Ουγγαρίας