Στις παρυφές του κέντρου της Αθήνας, έμποροι και χρήστες ναρκωτικών συναλλάσσονται στις πιάτσες του λευκού θανάτου. Η ΕΡΤ στις πιάτσες του “λευκού” θανάτου.