Η Ελλάδα να τηρήσει τα συμφωνηθέντα επιμένουν οι Βρυξέλλες ανεξάρτητα από τις εκλογές