Επιδότηση για μετατροπή σε μισθωτή της εργασίας με μπλοκάκι

Τι προβλέπει το πρόγραμμα επιδότησης για τους εργοδότες που θα επιλέξουν να μετατρέψουν σε μισθωτή την απασχόληση εργαζομένων με μπλοκάκι.