Ένα παιδικό βιβλίο σε δύο γλώσσες

Στη φαντασία και δημιουργικότητα εξάχρονων παιδιών βασίστηκε ένα δίγλωσσο βιβλίο στη γραπτή γλώσσα και τη νοηματική. Πρόκειται για ένα παιχνίδι δημιουργικής γραφής, που προήλθε από το πρόγραμμα συνεκπαίδευσης δύο νηπιαγωγείων, στο ένα από τα οποία φοιτούν κωφά και βαρήκοα παιδιά.