Εν μέσω αντιδράσεων των τοπικών κοινωνιών προχωρούν οι διαδικασίες για τις νέες δομές στα νησιά

Επιταχύνεται η διαδικασία κατασκευής των νέων κλειστών δομών σε πέντε νησιά μετά την επίταξη των εκτάσεων στις οποίες θα δημιουργηθούν. Έντονα αντιδρούν οι τοπικές κοινωνίες ενώ η κυβέρνηση προχωρεί στην άμεση καταβολή ανταποδοτικών τελών ύψους 9,5 εκατ. στους Δήμους, που επιβαρύνθηκαν με τη φιλοξενία μεταναστών το 2019.