Χείρα βοηθείας από την Παγκόσμια Τράπεζα ζητά η ελληνική κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της ανεργίας. Εάν γίνει δεκτό το ελληνικό αίτημα αναμένεται να δημιουργηθούν μέχρι και 450 χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας σε τρία χρόνια.