Εφαρμογή προαπαιτουμένων και μετά το χρέος, λένε οι Βρυξέλλες

H εκτίμηση στις Βρυξέλλες είναι ότι είναι εφικτός ο στόχος της 22ας ΜαΊου για μια ολοκληρωμένη συμφωνία και αναμένει την εφαρμογή των προαπαιτούμενων προκειμένου να προχωρήσει η διευθέτηση του χρέους.