Αντιπαράθεση στη Βουλή για το άρθρο 50

Αντιπαράθεση προκάλεσε στην Βουλή το άρθρο 50 στη Βουλή για την εξίσωση των πτυχίων κολεγίων και πανεπιστημιακών ιδρυμάτων.