Αναστέλλεται η κοινωφελής εργασία για τα πλημμελήματα

Νέα δεδομένα στην επιμέτρηση και τον καταλογισμό των ποινών, που προβλέπονται στον νέο Ποινικό Κώδικα για ήσσονος σημασίας αδικήματα, φέρνει άρθρο του Επιτελικού Κράτους που αναστέλλει, την εφαρμογή της κοινωφελούς εργασίας.