Αλλαγές στη φορολόγηση εισοδημάτων απο ακίνητα προβλέπονται το 2017 . Δεν θα φορολογούνται ανείσπρακτα ενοίκια.