Από τα 18, τα 9 βρίσκονται στη Λάρισα και Τρίκαλα, απ’ όπου μεταδίδει η Μάνια Γκουσιάρη. Στο στούντιο ο Μ. Κουρουτός, πρόεδρος της ΟΙΕΛΕ καταγγέλλει  ότι πολλοί από τους αποφοίτους εργάζονται στο δημόσιο τομέα.