Ενημερωτική εκπομπή με το Νίκο Αγγελίδη και τη Βασιλική Χαϊνά

Αρχισυνταξία: Αθηνά Σαλούστρου
Σκηνοθεσία  : Ναταλία Τέτερη
Διεύθυνση Παραγωγής : Τάσος Τσιαμπάς – Στέφανος Νέος