31Δεκ2019 – 18:00 – Δελτίο Ειδήσεων

Παρουσίαση: Βασιλική Χαϊνα 
Παρουσίαση στη νοηματική: Ρωξάνη Ζήκα