08Ιαν2020 – 18:00 – Δελτίο Ειδήσεων

Παρουσίαση: Βασιλική Χαϊνά  
Παρουσίαση στη νοηματική: Ρωξάνη Ζήκα