07Ιαν2020 – 18:00 – Δελτίο Ειδήσεων

Παρουσίαση: Βούλα Μαλλά 
Παρουσίαση στη νοηματική: Γιάννης Γιάλλουρος