ΤΟ ΔΕΚΑΛΕΠΤΟ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ  “ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ – ΕΛ.ΛΑ.Σ.”