02Φεβ2020 – Πολυαρχιερατικό συλλείτουργο από τον Ι.Ν. της Υπαπαντής του Κυρίου – Καλαμάτα