Η ιστορία αλλιώς | Γιγαντιαίες κατασκευές

Από τη Μεγάλη Πυραμίδα της Γκίζας μέχρι τον σημερινό ουρανοξύστη, οι άνθρωποι κατασκευάζουν τεράστια οικοδομήματα εδώ και πέντε χιλιάδες χρόνια.
Γιατί όμως; Πώς η βιολογία και τα ανθρώπινα συναισθήματα επηρεάζουν την επιθυμία μας για γιγαντιαίες κατασκευές; Γιατί οι πρώτες γιγαντιαίες κατασκευές μοιάζουν πάντα σαν πυραμίδες; Γιατί οι άνθρωποι νιώθουν την επιθυμία να φτάσουν ψηλά και πώς οι γιγαντιαίες κατασκευές της Γης αντηχούν τον οικουμενικό νόμο που έχει εντυπωθεί σε κάθε δομή του σύμπαντος;

(Διαθέσιμο έως 19/04/2021)