Η ιστορία αλλιώς | Αποκωδικοποίηση

Οι μυστικοί κώδικες ορίζουν τον κόσμο. Ο κώδικας της ζωής, το DNA, είναι το λειτουργικό σύστημα όλων των οργανισμών, ο οποίος πυροδότησε τη νοήμων ζωή πλασμάτων σαν εμάς, και τελικά δημιουργήσαμε και εμείς οι ίδιοι κώδικες- τη γλώσσα, η οποία μας επιτρέπει να μιλήσουμε και μέσω του αλφάβητου να γράψουμε.
Δημιουργήσαμε έναν ολόκληρο ψηφιακό κόσμο βασισμένο στον δυαδικό κώδικα, η κινητήρια δύναμη των μηχανών της σύγχρονης εποχής. Μπορεί οι κώδικες να ορίζουν μέχρι και το σύμπαν;

(Διαθέσιμο έως 25/04/2021)