ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Γ΄ – Στ΄ Τάξη | Διαθεματικό – Το νερό, Β΄ μέρος
18:32

Γ΄ – Στ΄ Τάξη | Διαθεματικό – Το νερό, Β΄ μέρος

Με την εκπαιδευτικό Ηλέκτρα Διαμαντούλη.

Γ΄ – Στ΄ Τάξη | Διαθεματικό – Το νερό, Α΄ μέρος
17:49

Γ΄ – Στ΄ Τάξη | Διαθεματικό – Το νερό, Α΄ μέρος

Με την εκπαιδευτικό Ηλέκτρα Διαμαντούλη.

Στ΄ Τάξη | Γλώσσα – Επαναληπτικό: Ατυχήματα
31:51

Στ΄ Τάξη | Γλώσσα – Επαναληπτικό: Ατυχήματα

Με την εκπαιδευτικό Σοφία Πανταζή.

Στ΄ Τάξη | Γλώσσα – Με λένε Σόνια
26:09

Στ΄ Τάξη | Γλώσσα – Με λένε Σόνια

Με την εκπαιδευτικό Σοφία Πανταζή.

Στ΄ Τάξη | Γλώσσα – Συσκευές – Το Mηχάνημα
26:37

Στ΄ Τάξη | Γλώσσα – Συσκευές – Το Mηχάνημα

Με την εκπαιδευτικό Ελισάβετ Βιτζηλαίου.

Στ΄ Τάξη | Γλώσσα – Η ζωή έξω από την πόλη: Ολική καταστροφή στις καλλιέργειες
28:48
Ε΄-Στ΄ Τάξη | Γλώσσα – Κείμενα και ποιήματα για τα Χριστούγεννα
22:42
Στ΄ Τάξη | Γλώσσα – Αιολική γη
27:32

Στ΄ Τάξη | Γλώσσα – Αιολική γη

Με την εκπαιδευτικό Μαριάνα Μυρσιάδη.

Ε’-Στ’ Τάξη | Γλώσσα – Σχηματισμός ρημάτων σε -άγω. Σύνθεση και παραγωγή.
23:53
Ε’-Στ’ Τάξη | Γλώσσα – Σχηματισμός ρημάτων σε -βάλλω. Σύνθεση και παραγωγή.
16:25
Στ’ Τάξη | Γλώσσα – Η ζωή σε άλλους τόπους: Αυτόχθονες λαοί και Σπίτι μας είναι η γη
24:03
Στ’ Τάξη | Γλώσσα – Η διατροφή
18:49

Στ’ Τάξη | Γλώσσα – Η διατροφή

Με την εκπαιδευτικό Νέλλη Παπανικολάου.

Ε’-Στ’ Τάξη | Γλώσσα – Η χρήση των επιθέτων στην καθημερινότητά μας: Τα επίθετα -ής, -ής, -ές
26:10
Ε’-ΣΤ’ Τάξη | Γλώσσα – Κατανόηση και επεξεργασία κειμένου
Ε’-ΣΤ’ Τάξη | Γλώσσα – Ο χρόνος και οι τρόποι έκφρασής του

Ε’-ΣΤ’ Τάξη | Γλώσσα – Ο χρόνος και οι τρόποι έκφρασής του

Με την εκπαιδευτικό Νέλλη Παπανικολάου.

Ε’-ΣΤ’ Τάξη | Γλώσσα – Παράγραφος και Κειμενικοί δείκτες

Ε’-ΣΤ’ Τάξη | Γλώσσα – Παράγραφος και Κειμενικοί δείκτες

Με την εκπαιδευτικό Κωνσταντίνα Πατρικάκου.

ΣΤ’ Τάξη | Γλώσσα – Προσδιορισμοί

ΣΤ’ Τάξη | Γλώσσα – Προσδιορισμοί

Με την εκπαιδευτικό Μαριάνα Μυρσιάδη.

Ε’-ΣΤ’ Τάξη | Γλώσσα – Οι βαθμοί του επιθέτου

Ε’-ΣΤ’ Τάξη | Γλώσσα – Οι βαθμοί του επιθέτου

Με την εκπαιδευτικό Ιωάννα Χριστολουκά.

Ε’-ΣΤ’ Τάξη | Γλώσσα – Ενεργητική και παθητική σύνταξη

Ε’-ΣΤ’ Τάξη | Γλώσσα – Ενεργητική και παθητική σύνταξη

Με την εκπαιδευτικό Νέλλη Παπανικολάου.

Γ’-ΣΤ’ Τάξη | Γλώσσα – Τα μέρη του λόγου

Γ’-ΣΤ’ Τάξη | Γλώσσα – Τα μέρη του λόγου

Με την εκπαιδευτικό Μαρία Κουτσουκέρα.

Δ’-ΣΤ’ Τάξη | Γλώσσα – Είδη αντωνυμιών

Δ’-ΣΤ’ Τάξη | Γλώσσα – Είδη αντωνυμιών

Με την εκπαιδευτικό Ρενάτα Ζαφείρη.

Ε’-ΣΤ’ Τάξη | Γλώσσα – Από την πρόταση στο κείμενο (Β’ Μέρος)

Ε’-ΣΤ’ Τάξη | Γλώσσα – Από την πρόταση στο κείμενο (Β’ Μέρος)

Με την εκπαιδευτικό Χριστίνα Κουτούβελα.

Στ’ Τάξη | Μαθηματικά – Ανάλογα ποσά
31:33

Στ’ Τάξη | Μαθηματικά – Ανάλογα ποσά

Με την εκπαιδευτικό Μαρία Δημακοπούλου.

Στ’ Τάξη | Μαθηματικά – Αναλογίες
27:08

Στ’ Τάξη | Μαθηματικά – Αναλογίες

Με την εκπαιδευτικό Μαρία Δημακοπούλου.

Στ’ Τάξη | Μαθηματικά – Από τους λόγους στην αναλογία
28:00

Στ’ Τάξη | Μαθηματικά – Από τους λόγους στην αναλογία

Με την εκπαιδευτικό Μαρία Δημακοπούλου.

Στ’ Τάξη | Μαθηματικά – Λόγος δύο μεγεθών
30:59

Στ’ Τάξη | Μαθηματικά – Λόγος δύο μεγεθών

Με την εκπαιδευτικό Μαρία Δημακοπούλου.

Στ’ Τάξη | Μαθηματικά – Πολλαπλάσια ενός αριθμού – Ε.Κ.Π.
26:14

Στ’ Τάξη | Μαθηματικά – Πολλαπλάσια ενός αριθμού – Ε.Κ.Π.

Με την εκπαιδευτικό Μαρία Δημακοπούλου.

Στ’ Τάξη | Μαθηματικά – Παραγοντοποίηση φυσικών αριθμών
22:58

Στ’ Τάξη | Μαθηματικά – Παραγοντοποίηση φυσικών αριθμών

Με την εκπαιδευτικό Μαρία Δημακοπούλου.

Στ’ Τάξη | Μαθηματικά – Πρώτοι και σύνθετοι αριθμοί
26:36

Στ’ Τάξη | Μαθηματικά – Πρώτοι και σύνθετοι αριθμοί

Με την εκπαιδευτικό Μαρία Δημακοπούλου.

Στ’ Τάξη | Μαθηματικά – Κριτήρια διαιρετότητας
30:33

Στ’ Τάξη | Μαθηματικά – Κριτήρια διαιρετότητας

Με την εκπαιδευτικό Μαρία Δημακοπούλου.

Στ’ Τάξη | Μαθηματικά – Διαιρέτες φυσικού αριθμού και Μέγιστος Κοινός Διαιρέτης
24:47
Ε’-ΣΤ’ Τάξη | Μαθηματικά – Περίμετρος γεωμετρικών σχημάτων
22:09
Ε’-ΣΤ’ Τάξη | Μαθηματικά – Αριθμητικές παραστάσεις
27:53

Ε’-ΣΤ’ Τάξη | Μαθηματικά – Αριθμητικές παραστάσεις

Με τον εκπαιδευτικό Γιώργο Ανδρίκο.

ΣΤ’ Τάξη | Μαθηματικά – Το εμβαδόν 2 (δραστηριότητες εμπέδωσης)
Ε’-ΣΤ’ Τάξη | Μαθηματικά – Εμβαδόν γεωμετρικών σχημάτων

Ε’-ΣΤ’ Τάξη | Μαθηματικά – Εμβαδόν γεωμετρικών σχημάτων

Με την εκπαιδευτικό Μαριάνα Μυρσιάδη.

Ε’-ΣΤ’ Τάξη | Μαθηματικά – Αναπαράσταση δεδομένων και μέση τιμή
Ε’-ΣΤ’ Τάξη | Μαθηματικά – Τα γεωμετρικά σχήματα και οι ιδιότητές τους
Δ’-ΣΤ’ Τάξη | Μαθηματικά – Κάθετη Διαίρεση: με ακέραιους και δεκαδικούς
Δ’-ΣΤ’ Τάξη | Μαθηματικά – Εισαγωγή στην αναγωγή στη μονάδα

Δ’-ΣΤ’ Τάξη | Μαθηματικά – Εισαγωγή στην αναγωγή στη μονάδα

Με την εκπαιδευτικό Ιωάννα Χριστολουκά.

Γ’-ΣΤ’ Τάξη | Μαθηματικά – Κάθετη Διαίρεση (Ευκλείδεια διαίρεση)
Δ’-ΣΤ’ Τάξη | Μαθηματικά – Πολλαπλασιασμός-Διαίρεση (10,100,1000)

Δ’-ΣΤ’ Τάξη | Μαθηματικά – Πολλαπλασιασμός-Διαίρεση (10,100,1000)

Με την εκπαιδευτικό Ιωάννα Χριστολουκά.

ΣΤ’ Τάξη | Μαθηματικά – Προβλήματα με εξισώσεις

ΣΤ’ Τάξη | Μαθηματικά – Προβλήματα με εξισώσεις

Με την εκπαιδευτικό Μαρία Δημακοπούλου.

Στ’ Τάξη | Ιστορία – Η δεύτερη πολιορκία του Μεσολογγίου – Ο Διονύσιος Σολωμός
20:48
Στ’ Τάξη | Ιστορία – Ο Ιμπραήμ στην Πελοπόννησο – Ο Παπαφλέσσας.
22:45
Στ’ Τάξη | Ιστορία – Η Φιλική Εταιρεία
22:50

Στ’ Τάξη | Ιστορία – Η Φιλική Εταιρεία

Με τον εκπαιδευτικό Γιώργο Πασιόπουλο.

Στ’ Τάξη | Ιστορία – Τα κυριότερα επαναστατικά κινήματα.
23:57

Στ’ Τάξη | Ιστορία – Τα κυριότερα επαναστατικά κινήματα.

Με τον εκπαιδευτικό Γιώργο Πασιόπουλο.

Στ’ Τάξη | Ιστορία – Ο Ρήγας Βελεστινλής και ο Αδαμάντιος Κοραής
16:15
ΣΤ’ Τάξη | Ιστορία – Η ναυμαχία του Ναυαρίνου

ΣΤ’ Τάξη | Ιστορία – Η ναυμαχία του Ναυαρίνου

Με την εκπαιδευτικό Νεκταρία Ανδρωνά.

ΣΤ’ Τάξη | Ιστορία – Επανάσταση 1821: Εξέλιξη και ολοκλήρωση

ΣΤ’ Τάξη | Ιστορία – Επανάσταση 1821: Εξέλιξη και ολοκλήρωση

Με τον εκπαιδευτικό Χαράλαμπο Μηνάογλου.

ΣΤ’ Τάξη | Ιστορία – Επανάσταση 1821: Προετοιμασία και έναρξη

ΣΤ’ Τάξη | Ιστορία – Επανάσταση 1821: Προετοιμασία και έναρξη

Με τον εκπαιδευτικό Χαράλαμπο Μηνάογλου.

Στ’ Τάξη | Φυσικά – Οξέα, Βάσεις, Άλατα
22:37

Στ’ Τάξη | Φυσικά – Οξέα, Βάσεις, Άλατα

Με την εκπαιδευτικό Ράνια Γκικοπούλου.

Ε’-Στ’ Τάξη | Φυσική – Ήχος.
30:23

Ε’-Στ’ Τάξη | Φυσική – Ήχος.

Με την εκπαιδευτικό Ράνια Γκικοπούλου.

Ε’-Στ’ Τάξη | Φυσική – Θερμαίνοντας και ψύχοντας τα υλικά σώματα
19:47
Ε’-ΣΤ’ Τάξη | Φυσική – Μηχανική (τριβή)

Ε’-ΣΤ’ Τάξη | Φυσική – Μηχανική (τριβή)

Με την εκπαιδευτικό Ράνια Γκικοπούλου.

Ε’-ΣΤ’ Τάξη | Φυσική – Μηχανική (πίεση)

Ε’-ΣΤ’ Τάξη | Φυσική – Μηχανική (πίεση)

Με την εκπαιδευτικό Ράνια Γκικοπούλου.

ΣΤ’ Τάξη | Φυσική – Τρόποι διάδοσης της θερμότητας

ΣΤ’ Τάξη | Φυσική – Τρόποι διάδοσης της θερμότητας

Με την εκπαιδευτικό Ράνια Γκικοπούλου.

ΣΤ’ Τάξη | Φυσική – Φως και Χρώματα

ΣΤ’ Τάξη | Φυσική – Φως και Χρώματα

Με την εκπαιδευτικό Ράνια Γκικοπούλου.

Ε’-ΣΤ’ Τάξη | Φυσική – Ιδιότητες του Φωτός

Ε’-ΣΤ’ Τάξη | Φυσική – Ιδιότητες του Φωτός

Με την εκπαιδευτικό Ουρανία Γκικοπούλου.

ΣΤ’ Τάξη | Φυσική – Μαγνητισμός και Ηλεκτρομαγνητισμός

ΣΤ’ Τάξη | Φυσική – Μαγνητισμός και Ηλεκτρομαγνητισμός

Με την εκπαιδευτικό Ουρανία Γκικοπούλου.

Ε’-ΣΤ’ Τάξη | Φυσική – Θερμοκρασία-Θερμότητα

Ε’-ΣΤ’ Τάξη | Φυσική – Θερμοκρασία-Θερμότητα

Με τον εκπαιδευτικό Κωνσταντίνο Χωριανόπουλο.

Ε’-ΣΤ’ Τάξη | Φυσική – Ενέργεια

Ε’-ΣΤ’ Τάξη | Φυσική – Ενέργεια

Με τον εκπαιδευτικό Κωνσταντίνο Χωριανόπουλο.

E΄-Στ΄ Τάξη | Αγγλικά – Ο αγαπημένος μου προορισμός (The best place)
18:11

E΄-Στ΄ Τάξη | Αγγλικά – Ο αγαπημένος μου προορισμός (The best place)

Με τον εκπαιδευτικό Θεόδωρο Ζαρκαδάκη.

Δ΄-Στ΄ Τάξη | Αγγλικά – Ίδιοι ή διαφορετικοί (Same or different)
17:41

Δ΄-Στ΄ Τάξη | Αγγλικά – Ίδιοι ή διαφορετικοί (Same or different)

Με τον εκπαιδευτικό Θεόδωρο Ζαρκαδάκη.

Ε’-Στ’ Τάξη | Αγγλικά – Around Greece.
16:03

Ε’-Στ’ Τάξη | Αγγλικά – Around Greece.

Με τον εκπαιδευτικό Cliff Parry.

Ε’-Στ’ Τάξη | Αγγλικά – A different country.
14:20

Ε’-Στ’ Τάξη | Αγγλικά – A different country.

Με τον εκπαιδευτικό Cliff Parry.

Στ’ Τάξη | Αγγλικά – Let’s go shopping
18:16

Στ’ Τάξη | Αγγλικά – Let’s go shopping

Με τον εκπαιδευτικό Δημήτρης Πριμάλης.

Ε’-ΣΤ’ Τάξη | Αγγλικά – Εμπέδωση Simple Present

Ε’-ΣΤ’ Τάξη | Αγγλικά – Εμπέδωση Simple Present

Με την εκπαιδευτικό Λαμπρινή Παπαλεξίου.

Δ’-ΣΤ’ Τάξη | Αγγλικά – Ξενάγηση στο Λονδίνο

Δ’-ΣΤ’ Τάξη | Αγγλικά – Ξενάγηση στο Λονδίνο

Με την εκπαιδευτικό Λαμπρινή Παπαλεξίου.

ΣΤ’ Τάξη | Αγγλικά – Τhe Wheelchair 2

ΣΤ’ Τάξη | Αγγλικά – Τhe Wheelchair 2

Με την εκπαιδευτικό Αγάπη Δενδάκη.

ΣΤ’ Τάξη | Αγγλικά – Τhe Wheelchair 1

ΣΤ’ Τάξη | Αγγλικά – Τhe Wheelchair 1

Με την εκπαιδευτικό Αγάπη Δενδάκη.

Δ’-ΣΤ’ Τάξη | Αγγλικά – Διδακτικοί μύθοι 2

Δ’-ΣΤ’ Τάξη | Αγγλικά – Διδακτικοί μύθοι 2

Με την εκπαιδευτικό Ζάφη Μάνδαλη.

Δ’-ΣΤ’ Τάξη | Αγγλικά – Διδακτικοί μύθοι 1

Δ’-ΣΤ’ Τάξη | Αγγλικά – Διδακτικοί μύθοι 1

Με την εκπαιδευτικό Ζάφη Μάνδαλη.

Δ’-ΣΤ’ Τάξη | Αγγλικά – The monkey and the crocodile: Λεξιλόγιο

Δ’-ΣΤ’ Τάξη | Αγγλικά – The monkey and the crocodile: Λεξιλόγιο

Με την εκπαιδευτικό Ζάφη Μάνδαλη.

Δ’-ΣΤ’ Τάξη | Αγγλικά – Μύθοι Αισώπου: Λεξιλόγιο

Δ’-ΣΤ’ Τάξη | Αγγλικά – Μύθοι Αισώπου: Λεξιλόγιο

Με την εκπαιδευτικό Ζάφη Μάνδαλη.

ΣΤ’ Τάξη | Αγγλικά – Let’s tell a story: Simple Past, Past Continuous

ΣΤ’ Τάξη | Αγγλικά – Let’s tell a story: Simple Past, Past Continuous

Με τον εκπαιδευτικό Δημήτριο Πριμάλη.

ΣΤ’ Τάξη | Αγγλικά – Rock you!

ΣΤ’ Τάξη | Αγγλικά – Rock you!

Με την εκπαιδευτικό Αγάπη Δενδάκη.

Ε’-Στ’ Τάξη | ΤΠΕ – Αγορές στη Ρομποτοπία: Μαθαίνουμε τη γλώσσα των υπολογιστών παίζοντας
25:34
Ε’-Στ’ Τάξη | ΤΠΕ – Ψωνίζοντας έξυπνα με το υπολογιστικό φύλλο
26:28

Ε’-Στ’ Τάξη | ΤΠΕ – Ψωνίζοντας έξυπνα με το υπολογιστικό φύλλο

Με τον εκπαιδευτικό Κωνσταντίνο Ορκόπουλο.

Ε’-ΣΤ’ Τάξη | ΤΠΕ – Προγραμματισμός: Φτιάχνω το δικό μου παιχνίδι 2

Ε’-ΣΤ’ Τάξη | ΤΠΕ – Προγραμματισμός: Φτιάχνω το δικό μου παιχνίδι 2

Με τον εκπαιδευτικό Κωνσταντίνο Ορκόπουλο.

Ε’-ΣΤ’ Τάξη | ΤΠΕ – Προγραμματισμός: Φτιάχνω το δικό μου παιχνίδι 1

Ε’-ΣΤ’ Τάξη | ΤΠΕ – Προγραμματισμός: Φτιάχνω το δικό μου παιχνίδι 1

Με τον εκπαιδευτικό Κωνσταντίνο Ορκόπουλο.

Ε’-ΣΤ’ Τάξη | ΤΠΕ – Εισαγωγή στον προγραμματισμό

Ε’-ΣΤ’ Τάξη | ΤΠΕ – Εισαγωγή στον προγραμματισμό

Με τον εκπαιδευτικό Κωνσταντίνο Ορκόπουλο.

Στ’ Τάξη | Γεωγραφία – Η Ευρώπη και τα κράτη της
16:54

Στ’ Τάξη | Γεωγραφία – Η Ευρώπη και τα κράτη της

Με την εκπαιδευτικό Αλεξάνδρα Σαγρή.

ΣΤ’ Τάξη | Γεωγραφία – Σεισμοί-Ηφαίστεια

ΣΤ’ Τάξη | Γεωγραφία – Σεισμοί-Ηφαίστεια

Με την εκπαιδευτικό Γιώτα Ασημακοπούλου.

ΣΤ’ Τάξη | Γεωγραφία – Φυσικές καταστροφές

ΣΤ’ Τάξη | Γεωγραφία – Φυσικές καταστροφές

Με την εκπαιδευτικό Γιώτα Ασημακοπούλου.

Ε’-ΣΤ’ Τάξη | Γεωγραφία – Το ηλιακό μας σύστημα

Ε’-ΣΤ’ Τάξη | Γεωγραφία – Το ηλιακό μας σύστημα

Με την εκπαιδευτικό Σοφία Πανταζή.

Ε’-ΣΤ’ Τάξη | Γεωγραφία – Καιρός και κλίμα

Ε’-ΣΤ’ Τάξη | Γεωγραφία – Καιρός και κλίμα

Με τον εκπαιδευτικό Στάθη Διακουμάκο.

ΣΤ’ Τάξη | Γεωγραφία – Έρημοι

ΣΤ’ Τάξη | Γεωγραφία – Έρημοι

Με την εκπαιδευτικό Γιώτα Ασημακοπούλου.

Ε-ΣΤ’ Τάξη | Γεωγραφία – Γνωρίζω την Πελοπόννησο

Ε-ΣΤ’ Τάξη | Γεωγραφία – Γνωρίζω την Πελοπόννησο

Με τον εκπαιδευτικό Στάθη Διακουμάκο.

ΣΤ’ Τάξη | Γεωγραφία – Ατμόσφαιρα: Φαινόμενο θερμοκηπίου

ΣΤ’ Τάξη | Γεωγραφία – Ατμόσφαιρα: Φαινόμενο θερμοκηπίου

Με την εκπαιδευτικό Γιώτα Ασημακοπούλου.

ΣΤ’ Τάξη | Γεωγραφία – Γεωγραφικές συντεταγμένες

ΣΤ’ Τάξη | Γεωγραφία – Γεωγραφικές συντεταγμένες

Με την εκπαιδευτικό Μαριάνα Μυρσιάδη.

ΣΤ’ Τάξη | Γεωγραφία – Το σχήμα και οι κινήσεις της γης

ΣΤ’ Τάξη | Γεωγραφία – Το σχήμα και οι κινήσεις της γης

Με την εκπαιδευτικό Μαριάνα Μυρσιάδη.

Ε΄ – Στ΄ Τάξη | Θρησκευτικά – Τι σημαίνει «Εκκλησία»; – Η Καινή Διαθήκη
18:43
ΣΤ’ Τάξη | Θρησκευτικά – Το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας

ΣΤ’ Τάξη | Θρησκευτικά – Το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας

Με την εκπαιδευτικό Χρυσάνθη Βαβέτση.

Στ΄ Τάξη | Γαλλικά – Ma valise et hop, c’est parti!
18:58

Στ΄ Τάξη | Γαλλικά – Ma valise et hop, c’est parti!

Με τις εκπαιδευτικούς Ελισάβετ Κρίπα, Ζαφειρία Πλαταρά.

Ε΄ – Στ΄ Τάξη | Γαλλικά – C’est Noël: Faisons la fête! Deuxième partie – μέρος 2ο
20:15

Ε΄ – Στ΄ Τάξη | Γαλλικά – C’est Noël: Faisons la fête! Deuxième partie – μέρος 2ο

Με τις εκπαιδευτικούς Ελισάβετ Κρίπα, Ζαφειρία Πλαταρά.

Ε΄-Στ΄ Τάξη | Γαλλικά – C’est Noël: Faisons la fête! Première partie – μέρος 1ο
22:49

Ε΄-Στ΄ Τάξη | Γαλλικά – C’est Noël: Faisons la fête! Première partie – μέρος 1ο

Με τις εκπαιδευτικούς Ελισάβετ Κρίπα, Ζαφειρία Πλαταρά.

Ε’-ΣΤ’ Τάξη | Γαλλικά – Οι καθημερινές μου δραστηριότητες

Ε’-ΣΤ’ Τάξη | Γαλλικά – Οι καθημερινές μου δραστηριότητες

Με την εκπαιδευτικό Χριστίνα Βενάρδου.

Ε’-ΣΤ’ Τάξη | Γαλλικά – Η τάξη μου

Ε’-ΣΤ’ Τάξη | Γαλλικά – Η τάξη μου

Με την εκπαιδευτικό Χριστίνα Βενάρδου.

Ε’-ΣΤ’ Τάξη | Γαλλικά – Τα γεύματα της ημέρας

Ε’-ΣΤ’ Τάξη | Γαλλικά – Τα γεύματα της ημέρας

Με την εκπαιδευτικό Χριστίνα Βενάρδου.

Ε’-ΣΤ’ Τάξη | Γαλλικά – Συστηνόμαστε στα γαλλικά

Ε’-ΣΤ’ Τάξη | Γαλλικά – Συστηνόμαστε στα γαλλικά

Με την εκπαιδευτικό Χριστίνα Βενάρδου.

Στ΄ Τάξη | Γερμανικά – Τα μέλη του σώματος (Mein Körper)
25:22

Στ΄ Τάξη | Γερμανικά – Τα μέλη του σώματος (Mein Körper)

Με την εκπαιδευτικό Κυριακή Μαντέλλου.

Στ΄ Τάξη | Γερμανικά – Έχεις αλληλογραφία, μέρος 2ο (Du hast Post)
27:39

Στ΄ Τάξη | Γερμανικά – Έχεις αλληλογραφία, μέρος 2ο (Du hast Post)

Με την εκπαιδευτικό Κυριακή Μαντέλλου.

Στ’ Τάξη | Γερμανικά – Η εβδομάδα
29:33

Στ’ Τάξη | Γερμανικά – Η εβδομάδα

Με την εκπαιδευτικό Κυριακή Μαντέλλου.

Στ’ Τάξη | Γερμανικά – Μικρή επανάληψη.
29:13

Στ’ Τάξη | Γερμανικά – Μικρή επανάληψη.

Με την εκπαιδευτικό Κυριακή Μαντέλλου.

ΣΤ’ Τάξη | Γερμανικά – Μέρες, μήνες, ώρα

ΣΤ’ Τάξη | Γερμανικά – Μέρες, μήνες, ώρα

Με την εκπαιδευτικό Κυριακή Μαντέλλου.

ΣΤ’ Τάξη | Γερμανικά – Ερωτήσεις-Προσ. αντ/μίες-Ρήματα

ΣΤ’ Τάξη | Γερμανικά – Ερωτήσεις-Προσ. αντ/μίες-Ρήματα

Με την εκπαιδευτικό Κυριακή Μαντέλλου.

Ε’-Στ’ Τάξη | ΚΠΑ – Δικαιώματα και υποχρεώσεις του Πολίτη
17:29
Στ΄ Τάξη | ΚΠΑ – Οι λειτουργίες της κρατικής εξουσίας. Το Eλληνικό Σύνταγμα
18:26
Ε’-Στ’ Τάξη | ΚΠΑ – Τα πολιτεύματα – Το Δημοκρατικό πολίτευμα στην Ελλάδα
18:59
Ε’-Στ’ Τάξη | ΚΠΕ – Το εκπαιδευτικό σύστημα
12:03

Ε’-Στ’ Τάξη | ΚΠΕ – Το εκπαιδευτικό σύστημα

Με την εκπαιδευτικό Ιωάννα Χριστολουκά.

Ε’-ΣΤ’ Τάξη | Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή – Η οικογένεια
ΣΤ’ Τάξη | Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή – Το άτομο και η διεθνής κοινότητα

Α΄-Στ΄ Τάξη | Θεατρική Αγωγή – Ένα Χριστουγεννιάτικο παραμύθι για όλους!
18:35
Δ’-ΣΤ’ Τάξη | Θεατρική Αγωγή – Εξερευνώντας δημιουργικά την Ιστορία μας – Η Επανάσταση του 1821
13:17
Δ’-ΣΤ’ Τάξη | Θεατρική Αγωγή – Εξερευνώντας δημιουργικά την Ιστορία μας – Η κατοχή
09:22
Α’-ΣΤ’ Τάξη | Θεατρική Αγωγή – Θέατρο σκιών (2ο Μέρος)

Α’-ΣΤ’ Τάξη | Θεατρική Αγωγή – Θέατρο σκιών (2ο Μέρος)

Με την εκπαιδευτικό Ηλέκτρα Μήτσουρα.

Α’-ΣΤ’ Τάξη | Θεατρική Αγωγή – Θέατρο σκιών (1ο Μέρος)

Α’-ΣΤ’ Τάξη | Θεατρική Αγωγή – Θέατρο σκιών (1ο Μέρος)

Με την εκπαιδευτικό Ηλέκτρα Μήτσουρα.

Α’-Στ’ Τάξη | Φυσική Αγωγή – Γυμναστική για όλους
19:18

Α’-Στ’ Τάξη | Φυσική Αγωγή – Γυμναστική για όλους

Με τις εκπαιδευτικούς Παναγιώτα Χατζηεμμανουήλ, Κωνσταντίνα Καψουροπούλου, Χρύσα Νάκη.

Ε’-ΣΤ’ Τάξη | Φυσική Αγωγή – Ξε- σηκώνομαι με ρυθμό
24:24

Ε’-ΣΤ’ Τάξη | Φυσική Αγωγή – Ξε- σηκώνομαι με ρυθμό

Με την εκπαιδευτικό Παναγιώτα Χατζηεμμανουήλ.

Γ’-ΣΤ’ Τάξη | Φυσική Αγωγή – Γυμναστική… επί κοντώ
22:28

Γ’-ΣΤ’ Τάξη | Φυσική Αγωγή – Γυμναστική… επί κοντώ

Με την εκπαιδευτικό Παναγιώτα Χατζηεμμανουήλ.

Ε’-ΣΤ’ Τάξη | Φυσική Αγωγή – Δεν “καθόμαστε” στο σπίτι

Ε’-ΣΤ’ Τάξη | Φυσική Αγωγή – Δεν “καθόμαστε” στο σπίτι

Με τον εκπαιδευτικό Παναγιώτη Στασινό.

Ε’-ΣΤ’ Τάξη | Φυσική Αγωγή – Γυμνάζομαι με μια καρέκλα
Ε’-ΣΤ’ Τάξη | Φυσική Αγωγή – Μυϊκή ενδυνάμωση: “Ξεπέρασε τον εαυτό σου”
Ε’-ΣΤ’ Τάξη | Φυσική Αγωγή – Αερόβια ικανότητα στο σπίτι

Δ΄-Στ΄ Τάξη | Μουσική – Κάλαντα, καλαντίσματα
23:12

Δ΄-Στ΄ Τάξη | Μουσική – Κάλαντα, καλαντίσματα

Με την εκπαιδευτικό Σοφία Λειβαδίτη.

Γ’-Στ’ Τάξη | Μουσική – Κατασκευή πνευστών μουσικών οργάνων
20:44
Ε’-ΣΤ’ Τάξη | Μουσική – Η μουσική και άλλες τέχνες

Ε’-ΣΤ’ Τάξη | Μουσική – Η μουσική και άλλες τέχνες

Με τον εκπαιδευτικό Γιώργο Σιτώτη.

Ε’-ΣΤ’ Τάξη | Μουσική – Συνήχηση

Ε’-ΣΤ’ Τάξη | Μουσική – Συνήχηση

Με τον εκπαιδευτικό Γιώργο Σιτώτη.

Γ’-ΣΤ’ Τάξη | Μουσική – Φωνή ήχος-ενεργοποίηση φωνής

Γ’-ΣΤ’ Τάξη | Μουσική – Φωνή ήχος-ενεργοποίηση φωνής

Με τον εκπαιδευτικό Γιώργο Σιτώτη.

Α’-ΣΤ’ Τάξη | Μουσική – Μουσικά Όργανα

Α’-ΣΤ’ Τάξη | Μουσική – Μουσικά Όργανα

Με την εκπαιδευτικό Πόλυ Νικολοπούλου.

Δ’-ΣΤ’ Τάξη | Μουσική – Πασχαλινοί ύμνοι και παραδόσεις

Δ’-ΣΤ’ Τάξη | Μουσική – Πασχαλινοί ύμνοι και παραδόσεις

Με την εκπαιδευτικό Σοφία Σταυροπούλου.

Δ΄-Στ΄ Τάξη | Εικαστικά – Χριστουγεννιάτικο δέντρο μέσα από την ιστορία της τέχνης
15:41

Δ΄-Στ΄ Τάξη | Εικαστικά – Χριστουγεννιάτικο δέντρο μέσα από την ιστορία της τέχνης

Με τους εκπαιδευτικούς Στυλιανό Λυκοτραφίτη και Ευδοξία Ιωσηφίδου.

Α’-ΣΤ’ Τάξη | Εικαστικά – Κατασκευή τρισδιάστατης κάρτας

Α’-ΣΤ’ Τάξη | Εικαστικά – Κατασκευή τρισδιάστατης κάρτας

Με την εκπαιδευτικό Σεμέλη Προκοπίου.

Α’-ΣΤ’ Τάξη | Εικαστικά – Στολισμός λαμπάδας

Α’-ΣΤ’ Τάξη | Εικαστικά – Στολισμός λαμπάδας

Με την εκπαιδευτικό Σεμέλη Προκοπίου.

Δ’-ΣΤ’ Τάξη | Ευέλικτη Ζώνη – Κινηματογραφικό Εργαστήρι

Δ’-ΣΤ’ Τάξη | Ευέλικτη Ζώνη – Κινηματογραφικό Εργαστήρι

Με την εκπαιδευτικό Γιάννα Δεληγιάννη.

MENU