Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Ε΄ – Στ΄ Τάξη | Θρησκευτικά – Τι σημαίνει «Εκκλησία»; – Η Καινή Διαθήκη
18:43

Γ΄ – Στ΄ Τάξη | Διαθεματικό – Το νερό, Β΄ μέρος
18:32

Γ΄ – Στ΄ Τάξη | Διαθεματικό – Το νερό, Β΄ μέρος

Με την εκπαιδευτικό Ηλέκτρα Διαμαντούλη.

Γ΄ – Στ΄ Τάξη | Διαθεματικό – Το νερό, Α΄ μέρος
17:49

Γ΄ – Στ΄ Τάξη | Διαθεματικό – Το νερό, Α΄ μέρος

Με την εκπαιδευτικό Ηλέκτρα Διαμαντούλη.

Ε’ Τάξη | Γλώσσα – Ανεξήγητα φαινόμενα (Πέτρινοι Γίγαντες) – Η μηχανή του χρόνου
30:47
Ε’ Τάξη | Γλώσσα – Μυστήρια – Επιστημονική φαντασία: Χαμένοι πολιτισμοί-Ατλαντίδα
22:23
Ε’ Τάξη | Γλώσσα – Επιστημονική φαντασία: Όνειρα για ταξίδια στ’ αστέρια
27:45
Ε’ Τάξη | Γλώσσα – Επαναληπτικό στην ενότητα: Βιβλία – Βιβλιοθήκες
32:33
Ε’ Τάξη | Γλώσσα – Εγώ σε συναυλία;
32:30

Ε’ Τάξη | Γλώσσα – Εγώ σε συναυλία;

Με την εκπαιδευτικό Δήμητρα Τσάλλα.

Ε΄-Στ΄ Τάξη | Γλώσσα – Κείμενα και ποιήματα για τα Χριστούγεννα
22:42
Ε’ Τάξη | Γλώσσα – Οι φίλοι τραγουδάνε. Οι φίλοι γιορτάζουν.
27:06

Ε’ Τάξη | Γλώσσα – Οι φίλοι τραγουδάνε. Οι φίλοι γιορτάζουν.

Με την εκπαιδευτικό Κωνσταντίνα Πατρικάκου.

Ε’-Στ’ Τάξη | Γλώσσα – Σχηματισμός ρημάτων σε -άγω. Σύνθεση και παραγωγή.
23:53
Ε’-Στ’ Τάξη | Γλώσσα – Σχηματισμός ρημάτων σε -βάλλω. Σύνθεση και παραγωγή.
16:25
Ε’-Στ’ Τάξη | Γλώσσα – Η χρήση των επιθέτων στην καθημερινότητά μας: Τα επίθετα -ής, -ής, -ές
26:10
Ε’ Τάξη | Γλώσσα – Ιστορίες με φίλους
22:57

Ε’ Τάξη | Γλώσσα – Ιστορίες με φίλους

Με την εκπαιδευτικό Σοφία Πανταζή.

Ε’ Τάξη | Γλώσσα – Τα ζώα της εξοχής
22:31

Ε’ Τάξη | Γλώσσα – Τα ζώα της εξοχής

Με την εκπαιδευτικό Μαριάνα Μυρσιάδη.

Ε’ Τάξη | Γλώσσα – Τα χαρακτηριστικά των ζώων
27:40

Ε’ Τάξη | Γλώσσα – Τα χαρακτηριστικά των ζώων

Με την εκπαιδευτικό Μαριάνα Μυρσιάδη.

Ε’-ΣΤ’ Τάξη | Γλώσσα – Κατανόηση και επεξεργασία κειμένου
Ε’-ΣΤ’ Τάξη | Γλώσσα – Ο χρόνος και οι τρόποι έκφρασής του

Ε’-ΣΤ’ Τάξη | Γλώσσα – Ο χρόνος και οι τρόποι έκφρασής του

Με την εκπαιδευτικό Νέλλη Παπανικολάου.

Ε’-ΣΤ’ Τάξη | Γλώσσα – Παράγραφος και Κειμενικοί δείκτες

Ε’-ΣΤ’ Τάξη | Γλώσσα – Παράγραφος και Κειμενικοί δείκτες

Με την εκπαιδευτικό Κωνσταντίνα Πατρικάκου.

Ε’-ΣΤ’ Τάξη | Γλώσσα – Οι βαθμοί του επιθέτου

Ε’-ΣΤ’ Τάξη | Γλώσσα – Οι βαθμοί του επιθέτου

Με την εκπαιδευτικό Ιωάννα Χριστολουκά.

Ε’-ΣΤ’ Τάξη | Γλώσσα – Ενεργητική και παθητική σύνταξη

Ε’-ΣΤ’ Τάξη | Γλώσσα – Ενεργητική και παθητική σύνταξη

Με την εκπαιδευτικό Νέλλη Παπανικολάου.

Γ’-ΣΤ’ Τάξη | Γλώσσα – Τα μέρη του λόγου

Γ’-ΣΤ’ Τάξη | Γλώσσα – Τα μέρη του λόγου

Με την εκπαιδευτικό Μαρία Κουτσουκέρα.

Δ’-ΣΤ’ Τάξη | Γλώσσα – Είδη αντωνυμιών

Δ’-ΣΤ’ Τάξη | Γλώσσα – Είδη αντωνυμιών

Με την εκπαιδευτικό Ρενάτα Ζαφείρη.

Ε΄ Τάξη | Μαθηματικά – Χαρακτηριστικές τιμές δεδομένων – Μέση τιμή
28:57
Ε΄ Τάξη | Μαθηματικά – Συλλογή, οργάνωση και αναπαράσταση δεδομένων
29:59
Ε’ Τάξη | Μαθηματικά – Διαίρεση κλασμάτων
29:52

Ε’ Τάξη | Μαθηματικά – Διαίρεση κλασμάτων

Με τον εκπαιδευτικό Λεωνίδα Μπανάκο.

Ε’ Τάξη | Μαθηματικά – Πολλαπλασιασμός φυσικού αριθμού ή κλάσματος με κλάσμα. Αντίστροφοι αριθμοί
29:21
Ε’ Τάξη | Μαθηματικά – Πρόσθεση και αφαίρεση κλασμάτων
31:00

Ε’ Τάξη | Μαθηματικά – Πρόσθεση και αφαίρεση κλασμάτων

Με τον εκπαιδευτικό Λεωνίδα Μπανάκο.

Ε’ Τάξη | Μαθηματικά – Σύγκριση και διάταξη κλασμάτων
27:06

Ε’ Τάξη | Μαθηματικά – Σύγκριση και διάταξη κλασμάτων

Με τον εκπαιδευτικό Λεωνίδα Μπανάκο.

Ε’ Τάξη | Μαθηματικά – Ισοδυναμία και απλοποίηση κλασμάτων.
22:41
Ε’ Τάξη | Μαθηματικά – Κλάσματα μεγαλύτερα της ακέραιης μονάδας.
25:33
Ε’ Τάξη | Μαθηματικά – Οι κλασματικοί αριθμοί
25:33

Ε’ Τάξη | Μαθηματικά – Οι κλασματικοί αριθμοί

Με την εκπαιδευτικό Μαριάνα Μυρσιάδη.

Ε’-ΣΤ’ Τάξη | Μαθηματικά – Περίμετρος γεωμετρικών σχημάτων
22:09
Ε’-ΣΤ’ Τάξη | Μαθηματικά – Αριθμητικές παραστάσεις
27:53

Ε’-ΣΤ’ Τάξη | Μαθηματικά – Αριθμητικές παραστάσεις

Με τον εκπαιδευτικό Γιώργο Ανδρίκο.

Ε’-ΣΤ’ Τάξη | Μαθηματικά – Εμβαδόν γεωμετρικών σχημάτων

Ε’-ΣΤ’ Τάξη | Μαθηματικά – Εμβαδόν γεωμετρικών σχημάτων

Με την εκπαιδευτικό Μαριάνα Μυρσιάδη.

Ε’-ΣΤ’ Τάξη | Μαθηματικά – Αναπαράσταση δεδομένων και μέση τιμή
Ε’-ΣΤ’ Τάξη | Μαθηματικά – Τα γεωμετρικά σχήματα και οι ιδιότητές τους
Δ’-Ε’ Τάξη | Μαθηματικά – Συμμιγείς αριθμοί

Δ’-Ε’ Τάξη | Μαθηματικά – Συμμιγείς αριθμοί

Με την εκπαιδευτικό Ράνια Κουκλή.

Ε’ Τάξη | Μαθηματικά – Ισοδυναμία και σύγκριση κλασμάτων

Ε’ Τάξη | Μαθηματικά – Ισοδυναμία και σύγκριση κλασμάτων

Με την εκπαιδευτικό Ηλέκτρα Κέκκα-Διαμαντούλη.

Δ’-ΣΤ’ Τάξη | Μαθηματικά – Κάθετη Διαίρεση: με ακέραιους και δεκαδικούς
Δ’-ΣΤ’ Τάξη | Μαθηματικά – Εισαγωγή στην αναγωγή στη μονάδα

Δ’-ΣΤ’ Τάξη | Μαθηματικά – Εισαγωγή στην αναγωγή στη μονάδα

Με την εκπαιδευτικό Ιωάννα Χριστολουκά.

Γ’-ΣΤ’ Τάξη | Μαθηματικά – Κάθετη Διαίρεση (Ευκλείδεια διαίρεση)
Δ’-ΣΤ’ Τάξη | Μαθηματικά – Πολλαπλασιασμός-Διαίρεση (10,100,1000)

Δ’-ΣΤ’ Τάξη | Μαθηματικά – Πολλαπλασιασμός-Διαίρεση (10,100,1000)

Με την εκπαιδευτικό Ιωάννα Χριστολουκά.

Ε’ Τάξη | Ιστορία – Το Βυζάντιο φτάνει στο απόγειο της ακμής του
22:18
Ε’ Τάξη | Ιστορία – Οι Δήμοι αναστατώνουν την πρωτεύουσα με τη “στάση του νίκα”
18:05
Ε’ Τάξη | Ιστορία – Ο Ιουστινιανός μεταρρυθμίζει τη διοίκηση και τη νομοθεσία
17:58
Ε’ Τάξη | Ιστορία – Η εκπαίδευση στο Βυζάντιο
18:43

Ε’ Τάξη | Ιστορία – Η εκπαίδευση στο Βυζάντιο

Με την εκπαιδευτικό Σοφία Κλαδά.

Ε’ Τάξη | Ιστορία – Εικονομαχία

Ε’ Τάξη | Ιστορία – Εικονομαχία

Με τον εκπαιδευτικό Ευάγγελο Στάθη.

Ε’ Τάξη | Ιστορία – Η καθημερινή ζωή στο Βυζάντιο

Ε’ Τάξη | Ιστορία – Η καθημερινή ζωή στο Βυζάντιο

Με την εκπαιδευτικό Σοφία Κλαδά.

Ε’ Τάξη | Φυσικά – Το ταξίδι της τροφής
26:52

Ε’ Τάξη | Φυσικά – Το ταξίδι της τροφής

Με την εκπαιδευτικό Ειρήνη Πιπερίδου.

Δ΄- Ε΄ Τάξη | Αγγλικά – Ανακαλύπτουμε τα ταλέντα μας (What are you good at?)
18:06
E΄-Στ΄ Τάξη | Αγγλικά – Ο αγαπημένος μου προορισμός (The best place)
18:11

E΄-Στ΄ Τάξη | Αγγλικά – Ο αγαπημένος μου προορισμός (The best place)

Με τον εκπαιδευτικό Θεόδωρο Ζαρκαδάκη.

Δ΄-Στ΄ Τάξη | Αγγλικά – Ίδιοι ή διαφορετικοί (Same or different)
17:41

Δ΄-Στ΄ Τάξη | Αγγλικά – Ίδιοι ή διαφορετικοί (Same or different)

Με τον εκπαιδευτικό Θεόδωρο Ζαρκαδάκη.

Ε’-Στ’ Τάξη | Αγγλικά – Around Greece.
16:03

Ε’-Στ’ Τάξη | Αγγλικά – Around Greece.

Με τον εκπαιδευτικό Cliff Parry.

Ε’-Στ’ Τάξη | Αγγλικά – A different country.
14:20

Ε’-Στ’ Τάξη | Αγγλικά – A different country.

Με τον εκπαιδευτικό Cliff Parry.

Ε’ Τάξη | Αγγλικά – Our Online World
19:41

Ε’ Τάξη | Αγγλικά – Our Online World

Με τoν εκπαιδευτικό Δημήτρη Πριμάλη.

Ε’-ΣΤ’ Τάξη | Αγγλικά – Εμπέδωση Simple Present

Ε’-ΣΤ’ Τάξη | Αγγλικά – Εμπέδωση Simple Present

Με την εκπαιδευτικό Λαμπρινή Παπαλεξίου.

Δ’-ΣΤ’ Τάξη | Αγγλικά – Ξενάγηση στο Λονδίνο

Δ’-ΣΤ’ Τάξη | Αγγλικά – Ξενάγηση στο Λονδίνο

Με την εκπαιδευτικό Λαμπρινή Παπαλεξίου.

Δ’-ΣΤ’ Τάξη | Αγγλικά – Διδακτικοί μύθοι 2

Δ’-ΣΤ’ Τάξη | Αγγλικά – Διδακτικοί μύθοι 2

Με την εκπαιδευτικό Ζάφη Μάνδαλη.

Δ’-ΣΤ’ Τάξη | Αγγλικά – Διδακτικοί μύθοι 1

Δ’-ΣΤ’ Τάξη | Αγγλικά – Διδακτικοί μύθοι 1

Με την εκπαιδευτικό Ζάφη Μάνδαλη.

Δ’-Ε’ Τάξη | Αγγλικά – Simple Present – Present Continuous

Δ’-Ε’ Τάξη | Αγγλικά – Simple Present – Present Continuous

Με την εκπαιδευτικό Σεσίλια Πλακουράκη.

Δ’-ΣΤ’ Τάξη | Αγγλικά – The monkey and the crocodile: Λεξιλόγιο

Δ’-ΣΤ’ Τάξη | Αγγλικά – The monkey and the crocodile: Λεξιλόγιο

Με την εκπαιδευτικό Ζάφη Μάνδαλη.

Δ’-ΣΤ’ Τάξη | Αγγλικά – Μύθοι Αισώπου: Λεξιλόγιο

Δ’-ΣΤ’ Τάξη | Αγγλικά – Μύθοι Αισώπου: Λεξιλόγιο

Με την εκπαιδευτικό Ζάφη Μάνδαλη.

Ε’-Στ’ Τάξη | ΤΠΕ – Αγορές στη Ρομποτοπία: Μαθαίνουμε τη γλώσσα των υπολογιστών παίζοντας
25:34
Ε’-Στ’ Τάξη | ΤΠΕ – Ψωνίζοντας έξυπνα με το υπολογιστικό φύλλο
26:28

Ε’-Στ’ Τάξη | ΤΠΕ – Ψωνίζοντας έξυπνα με το υπολογιστικό φύλλο

Με τον εκπαιδευτικό Κωνσταντίνο Ορκόπουλο.

Ε’-ΣΤ’ Τάξη | ΤΠΕ – Προγραμματισμός: Φτιάχνω το δικό μου παιχνίδι 2

Ε’-ΣΤ’ Τάξη | ΤΠΕ – Προγραμματισμός: Φτιάχνω το δικό μου παιχνίδι 2

Με τον εκπαιδευτικό Κωνσταντίνο Ορκόπουλο.

Ε’-ΣΤ’ Τάξη | ΤΠΕ – Προγραμματισμός: Φτιάχνω το δικό μου παιχνίδι 1

Ε’-ΣΤ’ Τάξη | ΤΠΕ – Προγραμματισμός: Φτιάχνω το δικό μου παιχνίδι 1

Με τον εκπαιδευτικό Κωνσταντίνο Ορκόπουλο.

Ε’-ΣΤ’ Τάξη | ΤΠΕ – Εισαγωγή στον προγραμματισμό

Ε’-ΣΤ’ Τάξη | ΤΠΕ – Εισαγωγή στον προγραμματισμό

Με τον εκπαιδευτικό Κωνσταντίνο Ορκόπουλο.

E’ Τάξη | Γεωγραφία – Ο ρόλος των ηφαιστείων και των σεισμών στις αλλαγές της φύσης
18:24
Ε’ Τάξη | Γεωγραφία – Οι αλλαγές στην επιφάνεια της Γης
16:44

Ε’ Τάξη | Γεωγραφία – Οι αλλαγές στην επιφάνεια της Γης

Με την εκπαιδευτικό Αλεξάνδρα Σαγρή.

Ε’ Τάξη | Γεωγραφία – Η ζωή στα ποτάμια και στις λίμνες της Ελλάδας
13:55
Ε’ Τάξη | Γεωγραφία – Ποτάμια και λίμνες της Ελλάδας
16:29

Ε’ Τάξη | Γεωγραφία – Ποτάμια και λίμνες της Ελλάδας

Με την εκπαιδευτικό Αλεξάνδρα Σαγρή.

Ε’-ΣΤ’ Τάξη | Γεωγραφία – Το ηλιακό μας σύστημα

Ε’-ΣΤ’ Τάξη | Γεωγραφία – Το ηλιακό μας σύστημα

Με την εκπαιδευτικό Σοφία Πανταζή.

Ε’-ΣΤ’ Τάξη | Γεωγραφία – Καιρός και κλίμα

Ε’-ΣΤ’ Τάξη | Γεωγραφία – Καιρός και κλίμα

Με τον εκπαιδευτικό Στάθη Διακουμάκο.

Δ’-Ε’ Τάξη | Γεωγραφία – Νησιωτικά Συμπλέγματα

Δ’-Ε’ Τάξη | Γεωγραφία – Νησιωτικά Συμπλέγματα

Με την εκπαιδευτικό Ρενάτα Ζαφείρη.

Ε-ΣΤ’ Τάξη | Γεωγραφία – Γνωρίζω την Πελοπόννησο

Ε-ΣΤ’ Τάξη | Γεωγραφία – Γνωρίζω την Πελοπόννησο

Με τον εκπαιδευτικό Στάθη Διακουμάκο.

Δ’-Ε’ Τάξη | Γεωγραφία – Τα γεωγραφικά διαμερίσματα

Δ’-Ε’ Τάξη | Γεωγραφία – Τα γεωγραφικά διαμερίσματα

Με την εκπαιδευτικό Σοφία Παναγιωτοπούλου.

Ε’-Στ’ Τάξη | Φυσική – Ήχος.
30:23

Ε’-Στ’ Τάξη | Φυσική – Ήχος.

Με την εκπαιδευτικό Ράνια Γκικοπούλου.

Ε’-Στ’ Τάξη | Φυσική – Θερμαίνοντας και ψύχοντας τα υλικά σώματα
19:47
Ε’-ΣΤ’ Τάξη | Φυσική – Μηχανική (τριβή)

Ε’-ΣΤ’ Τάξη | Φυσική – Μηχανική (τριβή)

Με την εκπαιδευτικό Ράνια Γκικοπούλου.

Ε’-ΣΤ’ Τάξη | Φυσική – Μηχανική (πίεση)

Ε’-ΣΤ’ Τάξη | Φυσική – Μηχανική (πίεση)

Με την εκπαιδευτικό Ράνια Γκικοπούλου.

Ε’-ΣΤ’ Τάξη | Φυσική – Ιδιότητες του Φωτός

Ε’-ΣΤ’ Τάξη | Φυσική – Ιδιότητες του Φωτός

Με την εκπαιδευτικό Ουρανία Γκικοπούλου.

Ε’ Τάξη | Φυσική – Ηλεκτρικό Κύκλωμα, Αγωγοί και Μονωτές

Ε’ Τάξη | Φυσική – Ηλεκτρικό Κύκλωμα, Αγωγοί και Μονωτές

Με την εκπαιδευτικό Ουρανία Γκικοπούλου.

Ε’-ΣΤ’ Τάξη | Φυσική – Θερμοκρασία-Θερμότητα

Ε’-ΣΤ’ Τάξη | Φυσική – Θερμοκρασία-Θερμότητα

Με τον εκπαιδευτικό Κωνσταντίνο Χωριανόπουλο.

Ε’-ΣΤ’ Τάξη | Φυσική – Ενέργεια

Ε’-ΣΤ’ Τάξη | Φυσική – Ενέργεια

Με τον εκπαιδευτικό Κωνσταντίνο Χωριανόπουλο.

E’ Τάξη | Φυσική – Στατικός Ηλεκτρισμός

E’ Τάξη | Φυσική – Στατικός Ηλεκτρισμός

Με την εκπαιδευτικό Ουρανία Γκικοπούλου.

Ε΄- Τάξη | Γαλλικά – La boum
15:32

Ε΄- Τάξη | Γαλλικά – La boum

Με τις εκπαιδευτικούς Ελισάβετ Κρίπα, Βάσια Χασιώτη.

Ε΄ – Στ΄ Τάξη | Γαλλικά – C’est Noël: Faisons la fête! Deuxième partie – μέρος 2ο
20:15

Ε΄ – Στ΄ Τάξη | Γαλλικά – C’est Noël: Faisons la fête! Deuxième partie – μέρος 2ο

Με τις εκπαιδευτικούς Ελισάβετ Κρίπα, Ζαφειρία Πλαταρά.

Ε΄-Στ΄ Τάξη | Γαλλικά – C’est Noël: Faisons la fête! Première partie – μέρος 1ο
22:49

Ε΄-Στ΄ Τάξη | Γαλλικά – C’est Noël: Faisons la fête! Première partie – μέρος 1ο

Με τις εκπαιδευτικούς Ελισάβετ Κρίπα, Ζαφειρία Πλαταρά.

Ε’-ΣΤ’ Τάξη | Γαλλικά – Οι καθημερινές μου δραστηριότητες

Ε’-ΣΤ’ Τάξη | Γαλλικά – Οι καθημερινές μου δραστηριότητες

Με την εκπαιδευτικό Χριστίνα Βενάρδου.

Ε’-ΣΤ’ Τάξη | Γαλλικά – Η τάξη μου

Ε’-ΣΤ’ Τάξη | Γαλλικά – Η τάξη μου

Με την εκπαιδευτικό Χριστίνα Βενάρδου.

Ε’-ΣΤ’ Τάξη | Γαλλικά – Τα γεύματα της ημέρας

Ε’-ΣΤ’ Τάξη | Γαλλικά – Τα γεύματα της ημέρας

Με την εκπαιδευτικό Χριστίνα Βενάρδου.

Ε’-ΣΤ’ Τάξη | Γαλλικά – Συστηνόμαστε στα γαλλικά

Ε’-ΣΤ’ Τάξη | Γαλλικά – Συστηνόμαστε στα γαλλικά

Με την εκπαιδευτικό Χριστίνα Βενάρδου.

E’ Τάξη | Γερμανικά – Έχεις αλληλογραφία (Du hast Post)
32:58

E’ Τάξη | Γερμανικά – Έχεις αλληλογραφία (Du hast Post)

Με την εκπαιδευτικό Κυριακή Μαντέλλου.

Ε’ Τάξη | Γερμανικά – Οι αριθμοί (Die Zahlen.)
27:32

Ε’ Τάξη | Γερμανικά – Οι αριθμοί (Die Zahlen.)

Με την εκπαιδευτικό Κυριακή Μαντέλλου.

Ε’ Τάξη | Γερμανικά – Το χόμπι μου.
32:51

Ε’ Τάξη | Γερμανικά – Το χόμπι μου.

Με την εκπαιδευτικό Κυριακή Μαντέλλου.

Ε’ Τάξη | Γερμανικά – Καλημέρα.
28:20

Ε’ Τάξη | Γερμανικά – Καλημέρα.

Με την εκπαιδευτικό Κυριακή Μαντέλλου.

Ε’ Τάξη | Γερμανικά – Χαιρετισμοί-Μέρες και μήνες-Μαθήματα

Ε’ Τάξη | Γερμανικά – Χαιρετισμοί-Μέρες και μήνες-Μαθήματα

Με την εκπαιδευτικό Κυριακή Μαντέλλου.

Ε’ Τάξη | Γερμανικά – Α-Β και λεξιλόγιο

Ε’ Τάξη | Γερμανικά – Α-Β και λεξιλόγιο

Με την εκπαιδευτικό Κυριακή Μαντέλλου.

Ε’-Στ’ Τάξη | ΚΠΑ – Δικαιώματα και υποχρεώσεις του Πολίτη
17:29
Ε’-Στ’ Τάξη | ΚΠΑ – Τα πολιτεύματα – Το Δημοκρατικό πολίτευμα στην Ελλάδα
18:59
Ε’-Στ’ Τάξη | ΚΠΕ – Το εκπαιδευτικό σύστημα
12:03

Ε’-Στ’ Τάξη | ΚΠΕ – Το εκπαιδευτικό σύστημα

Με την εκπαιδευτικό Ιωάννα Χριστολουκά.

Ε’-ΣΤ’ Τάξη | Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή – Η οικογένεια

Α΄-Στ΄ Τάξη | Θεατρική Αγωγή – Ένα Χριστουγεννιάτικο παραμύθι για όλους!
18:35
Δ’-ΣΤ’ Τάξη | Θεατρική Αγωγή – Εξερευνώντας δημιουργικά την Ιστορία μας – Η Επανάσταση του 1821
13:17
Δ’-ΣΤ’ Τάξη | Θεατρική Αγωγή – Εξερευνώντας δημιουργικά την Ιστορία μας – Η κατοχή
09:22
Α’-ΣΤ’ Τάξη | Θεατρική Αγωγή – Θέατρο σκιών (2ο Μέρος)

Α’-ΣΤ’ Τάξη | Θεατρική Αγωγή – Θέατρο σκιών (2ο Μέρος)

Με την εκπαιδευτικό Ηλέκτρα Μήτσουρα.

Α’-ΣΤ’ Τάξη | Θεατρική Αγωγή – Θέατρο σκιών (1ο Μέρος)

Α’-ΣΤ’ Τάξη | Θεατρική Αγωγή – Θέατρο σκιών (1ο Μέρος)

Με την εκπαιδευτικό Ηλέκτρα Μήτσουρα.

Α’-Στ’ Τάξη | Φυσική Αγωγή – Γυμναστική για όλους
19:18

Α’-Στ’ Τάξη | Φυσική Αγωγή – Γυμναστική για όλους

Με τις εκπαιδευτικούς Παναγιώτα Χατζηεμμανουήλ, Κωνσταντίνα Καψουροπούλου, Χρύσα Νάκη.

Ε’-ΣΤ’ Τάξη | Φυσική Αγωγή – Ξε- σηκώνομαι με ρυθμό
24:24

Ε’-ΣΤ’ Τάξη | Φυσική Αγωγή – Ξε- σηκώνομαι με ρυθμό

Με την εκπαιδευτικό Παναγιώτα Χατζηεμμανουήλ.

Γ’-ΣΤ’ Τάξη | Φυσική Αγωγή – Γυμναστική… επί κοντώ
22:28

Γ’-ΣΤ’ Τάξη | Φυσική Αγωγή – Γυμναστική… επί κοντώ

Με την εκπαιδευτικό Παναγιώτα Χατζηεμμανουήλ.

Ε’-ΣΤ’ Τάξη | Φυσική Αγωγή – Δεν “καθόμαστε” στο σπίτι

Ε’-ΣΤ’ Τάξη | Φυσική Αγωγή – Δεν “καθόμαστε” στο σπίτι

Με τον εκπαιδευτικό Παναγιώτη Στασινό.

Ε’-ΣΤ’ Τάξη | Φυσική Αγωγή – Γυμνάζομαι με μια καρέκλα
Ε’-ΣΤ’ Τάξη | Φυσική Αγωγή – Μυϊκή ενδυνάμωση: “Ξεπέρασε τον εαυτό σου”
Ε’-ΣΤ’ Τάξη | Φυσική Αγωγή – Αερόβια ικανότητα στο σπίτι

Δ΄-Στ΄ Τάξη | Μουσική – Κάλαντα, καλαντίσματα
23:12

Δ΄-Στ΄ Τάξη | Μουσική – Κάλαντα, καλαντίσματα

Με την εκπαιδευτικό Σοφία Λειβαδίτη.

Γ’-Στ’ Τάξη | Μουσική – Κατασκευή πνευστών μουσικών οργάνων
20:44
E’ Τάξη | Μουσική – Ελληνική μουσική δημιουργία (Θόδωρος Αντωνίου)
18:20
Ε’-ΣΤ’ Τάξη | Μουσική – Η μουσική και άλλες τέχνες

Ε’-ΣΤ’ Τάξη | Μουσική – Η μουσική και άλλες τέχνες

Με τον εκπαιδευτικό Γιώργο Σιτώτη.

Ε’-ΣΤ’ Τάξη | Μουσική – Συνήχηση

Ε’-ΣΤ’ Τάξη | Μουσική – Συνήχηση

Με τον εκπαιδευτικό Γιώργο Σιτώτη.

Γ’-ΣΤ’ Τάξη | Μουσική – Φωνή ήχος-ενεργοποίηση φωνής

Γ’-ΣΤ’ Τάξη | Μουσική – Φωνή ήχος-ενεργοποίηση φωνής

Με τον εκπαιδευτικό Γιώργο Σιτώτη.

Α’-ΣΤ’ Τάξη | Μουσική – Μουσικά Όργανα

Α’-ΣΤ’ Τάξη | Μουσική – Μουσικά Όργανα

Με την εκπαιδευτικό Πόλυ Νικολοπούλου.

Δ’-ΣΤ’ Τάξη | Μουσική – Πασχαλινοί ύμνοι και παραδόσεις

Δ’-ΣΤ’ Τάξη | Μουσική – Πασχαλινοί ύμνοι και παραδόσεις

Με την εκπαιδευτικό Σοφία Σταυροπούλου.

Δ΄-Στ΄ Τάξη | Εικαστικά – Χριστουγεννιάτικο δέντρο μέσα από την ιστορία της τέχνης
15:41

Δ΄-Στ΄ Τάξη | Εικαστικά – Χριστουγεννιάτικο δέντρο μέσα από την ιστορία της τέχνης

Με τους εκπαιδευτικούς Στυλιανό Λυκοτραφίτη και Ευδοξία Ιωσηφίδου.

Α’-ΣΤ’ Τάξη | Εικαστικά – Κατασκευή τρισδιάστατης κάρτας

Α’-ΣΤ’ Τάξη | Εικαστικά – Κατασκευή τρισδιάστατης κάρτας

Με την εκπαιδευτικό Σεμέλη Προκοπίου.

Α’-ΣΤ’ Τάξη | Εικαστικά – Στολισμός λαμπάδας

Α’-ΣΤ’ Τάξη | Εικαστικά – Στολισμός λαμπάδας

Με την εκπαιδευτικό Σεμέλη Προκοπίου.

Δ’-ΣΤ’ Τάξη | Ευέλικτη Ζώνη – Κινηματογραφικό Εργαστήρι

Δ’-ΣΤ’ Τάξη | Ευέλικτη Ζώνη – Κινηματογραφικό Εργαστήρι

Με την εκπαιδευτικό Γιάννα Δεληγιάννη.

MENU