Β ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

04/07/2020 | Α’-Δ’ Τάξη | ΤΠΕ – Ζωγραφίζουμε με τον Η/Υ

Α’-Δ’ Τάξη | ΤΠΕ – Ζωγραφίζουμε με τον Η/Υ

(04/07/2020) Με τον εκπαιδευτικό Κωνσταντίνο Ορκόπουλο.

15/05/2020 | Νηπιαγωγείο-Β’ Τάξη | Γραμματική ΕΝΓ – Διερεύνηση των περιοχών του νοηματικού χώρου

11/05/2020 | Α’-Γ’ Τάξη | Ευέλικτη Ζώνη – Παίζουμε Κινηματογράφο

Α’-Γ’ Τάξη | Ευέλικτη Ζώνη – Παίζουμε Κινηματογράφο

(11/05/2020) Με την εκπαιδευτικό Γιάννα Δεληγιάννη.

20/06/2020 | Α’-Β’ Τάξη | Φυσική Αγωγή – Παιχνίδια με τα παιχνίδια μου…

Α’-Β’ Τάξη | Φυσική Αγωγή – Παιχνίδια με τα παιχνίδια μου…

(20/06/2020) Με την εκπαιδευτικό Νάντια Καψουροπούλου και Χρύσα Νάκη.

26/05/2020 | Α’-Β’ Τάξη | Φυσική Αγωγή – Βήματα και σχήματα με τη φαντασία

Α’-Β’ Τάξη | Φυσική Αγωγή – Βήματα και σχήματα με τη φαντασία

(26/05/2020) Με την εκπαιδευτικό Νάντια Καψουροπούλου.

21/05/2020 | Α’-Β’ Τάξη | Φυσική Αγωγή – Σωματικά σχήματα-Επίπεδα-Παιχνίδια ισορροπίας
07/05/2020 | Α’-Β’ Τάξη | Φυσική Αγωγή – Οι λέξεις χορεύουν στο σαλόνι

Α’-Β’ Τάξη | Φυσική Αγωγή – Οι λέξεις χορεύουν στο σαλόνι

(07/05/2020) Με την εκπαιδευτικό Ερατώ Παλαιολόγου.

05/05/2020 | Α’-B’ Τάξη | Φυσική Αγωγή – Η απόδραση των γραμμάτων

Α’-B’ Τάξη | Φυσική Αγωγή – Η απόδραση των γραμμάτων

(05/05/2020) Με την εκπαιδευτικό Ερατώ Παλαιολόγου.

27/06/2020 | Α’-Β’ Τάξη | Μαθηματικά – Γεωμετρικά σχήματα & στερεά

Α’-Β’ Τάξη | Μαθηματικά – Γεωμετρικά σχήματα & στερεά

(27/06/2020) Με την εκπαιδευτικό Δήμητρα Καρατζογιάννη.

22/05/2020 | Β’ Τάξη | Μαθηματικά – Κέρματα του ευρώ-Υπολογίζω τα ρέστα

Β’ Τάξη | Μαθηματικά – Κέρματα του ευρώ-Υπολογίζω τα ρέστα

(22/05/2020) Με την εκπαιδευτικό Ράνια Κουκλή.

19/05/2020 | Α’-Β’ Τάξη | Μαθηματικά – Υπέρβαση δεκάδας: Προβλήματα

Α’-Β’ Τάξη | Μαθηματικά – Υπέρβαση δεκάδας: Προβλήματα

(19/05/2020) Με την εκπαιδευτικό Ρενάτα Ζαφείρη.

13/04/2020 | Β’ Τάξη | Μαθηματικά – Προπαίδεια (3)

Β’ Τάξη | Μαθηματικά – Προπαίδεια (3)

(13/04/2020) Με την εκπαιδευτικό Παναγιώτα Κοσμοπούλου.

08/04/2020 | Β’-Γ’ Τάξη | Μαθηματικά – Η Προπαίδεια (1,2,3)

Β’-Γ’ Τάξη | Μαθηματικά – Η Προπαίδεια (1,2,3)

(08/04/2020) Με την εκπαιδευτικό Σοφία Πανταζή.

06/04/2020 | Β’-Γ’ Τάξη | Μαθηματικά – Κάθετες Πράξεις (Πρόσθεση-Αφαίρεση)

Β’-Γ’ Τάξη | Μαθηματικά – Κάθετες Πράξεις (Πρόσθεση-Αφαίρεση)

(06/04/2020) Με την εκπαιδευτικό Ράνια Κουκλή.

02/04/2020 | Β’-ΣΤ’ Τάξη | Μαθηματικά – Νοερές Πράξεις (Μέρος Α)

Β’-ΣΤ’ Τάξη | Μαθηματικά – Νοερές Πράξεις (Μέρος Α)

(02/04/2020) Με τον εκπαιδευτικό Γιάννη Καραγιαννάκη.

04/07/2020 | Α’-Β’ Τάξη | Γλώσσα – Σύμφωνα που μπερδεύονται (Φ-Θ)

Α’-Β’ Τάξη | Γλώσσα – Σύμφωνα που μπερδεύονται (Φ-Θ)

(04/07/2020) Με την εκπαιδευτικό Κωνσταντίνα Πατρικάκου.

20/06/2020 | Β’ Τάξη | Γλώσσα – Παραγωγή και σύνθεση λέξεων

Β’ Τάξη | Γλώσσα – Παραγωγή και σύνθεση λέξεων

(20/06/2020) Με την εκπαιδευτικό Δήμητρα Ρουσσοπούλου.

27/04/2020 | Α’-Β’ Τάξη | Γλώσσα – Παραγωγή προφορικού λόγου

Α’-Β’ Τάξη | Γλώσσα – Παραγωγή προφορικού λόγου

(27/04/2020) Με την εκπαιδευτικό Κωνσταντίνα Πατρικάκου.

24/04/2020 | Α’-Β’ Τάξη | Γλώσσα – Ορθογραφία: Τα λάθη μου

Α’-Β’ Τάξη | Γλώσσα – Ορθογραφία: Τα λάθη μου

(24/04/2020) Με την εκπαιδευτικό Κωνσταντίνα Πατρικάκου.

23/04/2020 | Β’-Γ’ Τάξη | Γλώσσα – Πτώσεις

Β’-Γ’ Τάξη | Γλώσσα – Πτώσεις

(23/04/2020) Με την εκπαιδευτικό Ράνια Κουκλή.

22/04/2020 | Β’-ΣΤ’ Τάξη | Γλώσσα – Παραγωγή γραπτού λόγου: Αφηγηματικός Λόγος

Β’-ΣΤ’ Τάξη | Γλώσσα – Παραγωγή γραπτού λόγου: Αφηγηματικός Λόγος

(22/04/2020) Με τον εκπαιδευτικό Ηλία Βασιλείου.

15/04/2020 | Β’ Τάξη | Γλώσσα – Οικογένειες λέξεων-Λεξιλόγιο

Β’ Τάξη | Γλώσσα – Οικογένειες λέξεων-Λεξιλόγιο

(15/04/2020) Με την εκπαιδευτικό Ειρήνη Ζέρβα.

14/04/2020 | Α’-Β’ Τάξη | Γλώσσα – Δημιουργία προτάσεων

Α’-Β’ Τάξη | Γλώσσα – Δημιουργία προτάσεων

(14/04/2020) Με την εκπαιδευτικό Παναγιώτα Κοσμοπούλου.

10/04/2020 | Β’-Γ’ Τάξη | Γλώσσα – Τοπικά επιρρήματα

Β’-Γ’ Τάξη | Γλώσσα – Τοπικά επιρρήματα

(10/04/2020) Με την εκπαιδευτικό Σοφία Κλαδά.

10/04/2020 | Α’-Β’ Τάξη | Γλώσσα – Δίψηφα σύμφωνα, δίψηφα φωνήεντα, συλλαβισμός
09/04/2020 | Α’-Β’ Τάξη | Γλώσσα – Χρήση διαλυτικών-Δίφθογγοι

Α’-Β’ Τάξη | Γλώσσα – Χρήση διαλυτικών-Δίφθογγοι

(09/04/2020) Με την εκπαιδευτικό Δήμητρα Καρατζογιάννη.

07/04/2020 | Β’-Γ’ Τάξη | Γλώσσα – Σύνθετες Λέξεις

Β’-Γ’ Τάξη | Γλώσσα – Σύνθετες Λέξεις

(07/04/2020) Με την εκπαιδευτικό Σοφία Πανταζή.

03/04/2020 | Β’ Τάξη | Γλώσσα – Παραγωγή γραπτού λόγου: Περιγραφικός λόγος

Β’ Τάξη | Γλώσσα – Παραγωγή γραπτού λόγου: Περιγραφικός λόγος

(03/04/2020) Με τον εκπαιδευτικό Ηλία Βασιλείου.

19/05/2020 | Β’-Δ’ Τάξη | Μουσική – Ρυθμός: Όγδοα-Δέκατα έκτα

Β’-Δ’ Τάξη | Μουσική – Ρυθμός: Όγδοα-Δέκατα έκτα

(19/05/2020) Με την εκπαιδευτικό Πόλυ Νικολοπούλου.

15/05/2020 | Β’-Δ’ Τάξη | Μουσική – Ρυθμός: Όγδοα-Δέκατα έκτα

Β’-Δ’ Τάξη | Μουσική – Ρυθμός: Όγδοα-Δέκατα έκτα

(15/05/2020) Με την εκπαιδευτικό Πόλυ Νικολοπούλου.

11/05/2020 | Α’-Δ’ Τάξη | Μουσική – Θεωρία Μουσικής (Γραφή: Κλειδιά-Νότες)

Α’-Δ’ Τάξη | Μουσική – Θεωρία Μουσικής (Γραφή: Κλειδιά-Νότες)

(11/05/2020) Με την εκπαιδευτικό Πόλυ Νικολοπούλου.

29/04/2020 | Α’-Β’ Τάξη | Μουσική – Διαβάζουμε Λογοτεχνία και τραγουδάμε

Α’-Β’ Τάξη | Μουσική – Διαβάζουμε Λογοτεχνία και τραγουδάμε

(29/04/2020) Με την εκπαιδευτικό Πόλυ Νικολοπούλου.

23/04/2020 | Α’-ΣΤ’ Τάξη | Μουσική – Μουσικά Όργανα

Α’-ΣΤ’ Τάξη | Μουσική – Μουσικά Όργανα

(23/04/2020) Με την εκπαιδευτικό Πόλυ Νικολοπούλου.

16/04/2020 | Α’-Γ’ Τάξη | Μουσική – Ταξίδι στην Πασχαλινοχώρα

Α’-Γ’ Τάξη | Μουσική – Ταξίδι στην Πασχαλινοχώρα

(16/04/2020) Με την εκπαιδευτικό Σοφία Σταυροπούλου.

15/04/2020 | Α’-Δ’ Τάξη | Μουσική – Γνωριμία με τις νότες

Α’-Δ’ Τάξη | Μουσική – Γνωριμία με τις νότες

(15/04/2020) Με την εκπαιδευτικό Πόλυ Νικολοπούλου.

25/05/2020 | Α’-Β’ Τάξη | Θεατρική Αγωγή – Οι πειρατές στο νησί της επικοινωνίας

Α’-Β’ Τάξη | Θεατρική Αγωγή – Οι πειρατές στο νησί της επικοινωνίας

(25/05/2020) Με την εκπαιδευτικό Σπυριδούλα Μπιρμπίλη και Ηλέκτρα Μήτσουρα.

20/05/2020 | Α’-ΣΤ’ Τάξη | Θεατρική Αγωγή – Θέατρο σκιών (2ο Μέρος)

Α’-ΣΤ’ Τάξη | Θεατρική Αγωγή – Θέατρο σκιών (2ο Μέρος)

(20/05/2020) Με την εκπαιδευτικό Ηλέκτρα Μήτσουρα.

20/05/2020 | Α’-B’ Τάξη | Θεατρική Αγωγή – Οι πειρατές στο νησί με τους καθρέφτες

Α’-B’ Τάξη | Θεατρική Αγωγή – Οι πειρατές στο νησί με τους καθρέφτες

(20/05/2020) Με την εκπαιδευτικό Σπυριδούλα Μπιρμπίλη και Ηλέκτρα Μήτσουρα.

19/05/2020 | Α’-ΣΤ’ Τάξη | Θεατρική Αγωγή – Θέατρο σκιών (1ο Μέρος)

Α’-ΣΤ’ Τάξη | Θεατρική Αγωγή – Θέατρο σκιών (1ο Μέρος)

(19/05/2020) Με την εκπαιδευτικό Ηλέκτρα Μήτσουρα.

07/05/2020 | Α’-Γ’ Τάξη | Θεατρική Αγωγή – Κατασκευή Κουκλοθέατρου (4ο μέρος)

Α’-Γ’ Τάξη | Θεατρική Αγωγή – Κατασκευή Κουκλοθέατρου (4ο μέρος)

(07/05/2020) Με την εκπαιδευτικό Ηλέκτρα Μήτσουρα.

06/05/2020 | Α’-Γ’ Τάξη | Θεατρική Αγωγή – Κατασκευή Κουκλοθέατρου (3ο μέρος)

Α’-Γ’ Τάξη | Θεατρική Αγωγή – Κατασκευή Κουκλοθέατρου (3ο μέρος)

(06/05/2020) Με την εκπαιδευτικό Ηλέκτρα Μήτσουρα.

05/05/2020 | Α’-Γ’ Τάξη | Θεατρική Αγωγή – Κατασκευή Κουκλοθέατρου (2ο μέρος)

Α’-Γ’ Τάξη | Θεατρική Αγωγή – Κατασκευή Κουκλοθέατρου (2ο μέρος)

(05/05/2020) Με την εκπαιδευτικό Ηλέκτρα Μήτσουρα.

04/05/2020 | Α’-Γ’ Τάξη | Θεατρική Αγωγή – Κατασκευή Κουκλοθέατρου (1ο μέρος)

Α’-Γ’ Τάξη | Θεατρική Αγωγή – Κατασκευή Κουκλοθέατρου (1ο μέρος)

(04/05/2020) Με την εκπαιδευτικό Ηλέκτρα Μήτσουρα.

28/04/2020 | Α’-Β’ Τάξη | Θεατρική Αγωγή – Θεατρικές δραστηριότητες

Α’-Β’ Τάξη | Θεατρική Αγωγή – Θεατρικές δραστηριότητες

(28/04/2020) Με την εκπαιδευτικό Ηλέκτρα Μήτσουρα.

16/04/2020 | Α’-Β’ Τάξη | Θεατρική Αγωγή – Δημιουργία κινουμένων σχεδίων

Α’-Β’ Τάξη | Θεατρική Αγωγή – Δημιουργία κινουμένων σχεδίων

(16/04/2020) Με την εκπαιδευτικό Ισμήνη Σακελλαροπούλου.

12/05/2020 | Α’-ΣΤ’ Τάξη | Εικαστικά – Κατασκευή τρισδιάστατης κάρτας

Α’-ΣΤ’ Τάξη | Εικαστικά – Κατασκευή τρισδιάστατης κάρτας

(12/05/2020) Με την εκπαιδευτικό Σεμέλη Προκοπίου.

16/04/2020 | Α’-ΣΤ’ Τάξη | Εικαστικά – Στολισμός λαμπάδας

Α’-ΣΤ’ Τάξη | Εικαστικά – Στολισμός λαμπάδας

(16/04/2020) Με την εκπαιδευτικό Σεμέλη Προκοπίου.

14/05/2020 | Νηπιαγωγείο-Β’ Τάξη | Διαθεματικό – Μαθαίνω για τον κορωνοϊό

Νηπιαγωγείο-Β’ Τάξη | Διαθεματικό – Μαθαίνω για τον κορωνοϊό

(14/05/2020) Με την εκπαιδευτικό Σπυριδούλα Καρίπη-Ίσαρη.

08/05/2020 | Β’ Τάξη | Διαθεματικό – Μαθαίνω την ώρα

Β’ Τάξη | Διαθεματικό – Μαθαίνω την ώρα

(08/05/2020) Με την εκπαιδευτικό Δήμητρα Καρατζογιάννη.

30/04/2020 | Β’ Τάξη | Διαθεματικό – Ανάγκες και Δικαιώματα

Β’ Τάξη | Διαθεματικό – Ανάγκες και Δικαιώματα

(30/04/2020) Με την εκπαιδευτικό Κωνσταντίνα Κότσαρη.

MENU