ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

14Ιαν2020 – 06:00 – Δελτίο Ειδήσεων

14Ιαν2020 – 06:00 – Δελτίο Ειδήσεων

Παρουσίαση: Ηρώ Ράντου.

03Ιαν2020 – 06:00 – Δελτίο Ειδήσεων

03Ιαν2020 – 06:00 – Δελτίο Ειδήσεων

Παρουσίαση: Δέσποινα Κάκκαλη.

02Ιαν2020 – 06:00 – Δελτίο Ειδήσεων

02Ιαν2020 – 06:00 – Δελτίο Ειδήσεων

Παρουσίαση: Δέσποινα Κάκκαλη.

31Δεκ2019 – 06:00 – Δελτίο Ειδήσεων

31Δεκ2019 – 06:00 – Δελτίο Ειδήσεων

Παρουσίαση: Χρύσα Παπασταύρου

30Δεκ2019 – 06:00 – Δελτίο Ειδήσεων

30Δεκ2019 – 06:00 – Δελτίο Ειδήσεων

Παρουσίαση: Χρύσα Παπασταύρου

27Δεκ2019 – 06:00 – Δελτίο Ειδήσεων

27Δεκ2019 – 06:00 – Δελτίο Ειδήσεων

Παρουσίαση:Δέσποινα Κακαλή.

24Δεκ2019 – 06:00 – Δελτίο Ειδήσεων

24Δεκ2019 – 06:00 – Δελτίο Ειδήσεων

Παρουσίαση: Χρύσα Παπασταύρου.

23Δεκ2019 – 06:00 – Δελτίο Ειδήσεων

23Δεκ2019 – 06:00 – Δελτίο Ειδήσεων

Παρουσίαση: Χρύσα Παπασταύρου.

20Δεκ2019 – 06:00 – Δελτίο Ειδήσεων

20Δεκ2019 – 06:00 – Δελτίο Ειδήσεων

Με την Δέσποινα Κακαλή.

19Δεκ2019 – 06:00 – Δελτίο Ειδήσεων

19Δεκ2019 – 06:00 – Δελτίο Ειδήσεων

Με την Δέσποινα Κακαλή.

18Δεκ2019 – 06:00 – Δελτίο Ειδήσεων

18Δεκ2019 – 06:00 – Δελτίο Ειδήσεων

Με την Χρύσα Παπασταύρου.

17Δεκ2019 – 06:00 – Δελτίο Ειδήσεων

17Δεκ2019 – 06:00 – Δελτίο Ειδήσεων

Με την Χρύσα Παπασταύρου.

16Δεκ2019 – 06:00 – Δελτίο Ειδήσεων

16Δεκ2019 – 06:00 – Δελτίο Ειδήσεων

Με την Χρύσα Παπασταύρου.

13Δεκ2019 – 06:00 – Δελτίο Ειδήσεων

13Δεκ2019 – 06:00 – Δελτίο Ειδήσεων

Με την Δέσποινα Κάκκαλη.

12Δεκ2019 – 06:00 – Δελτίο Ειδήσεων

12Δεκ2019 – 06:00 – Δελτίο Ειδήσεων

Με την Δέσποινα Κάκκαλη.

13Μαρ2020 – 10:00 – Δελτίο Ειδήσεων

13Μαρ2020 – 10:00 – Δελτίο Ειδήσεων

Με την Αλεξάνδρα Δουβαρά.

12Μαρ2020 – 10:00 – Δελτίο Ειδήσεων

12Μαρ2020 – 10:00 – Δελτίο Ειδήσεων

Με την Αλεξάνδρα Δουβαρά.

11Μαρ2020 – 10:00 – Δελτίο Ειδήσεων

11Μαρ2020 – 10:00 – Δελτίο Ειδήσεων

Με την Αλεξάνδρα Δουβαρά.

10Μαρ2020 – 10:00 – Δελτίο Ειδήσεων

10Μαρ2020 – 10:00 – Δελτίο Ειδήσεων

Με την Ντένια Σαρακίνη.

09Μαρ2020 – 10:00 – Δελτίο Ειδήσεων

09Μαρ2020 – 10:00 – Δελτίο Ειδήσεων

Με την Ντένια Σαρακίνη.

06Μαρ2020 – 10:00 – Δελτίο Ειδήσεων

06Μαρ2020 – 10:00 – Δελτίο Ειδήσεων

Με την Ντένια Σαρακίνη.

05Μαρ2020 – 10:00 – Δελτίο Ειδήσεων

05Μαρ2020 – 10:00 – Δελτίο Ειδήσεων

Με την Ντένια Σαρακίνη.

04Μαρ2020 – 10:00 – Δελτίο Ειδήσεων

04Μαρ2020 – 10:00 – Δελτίο Ειδήσεων

Με την Ντένια Σαρακίνη.

03Μαρ2020 – 10:00 – Δελτίο Ειδήσεων

03Μαρ2020 – 10:00 – Δελτίο Ειδήσεων

Με την Αλεξάνδρα Δουβαρά

02Μαρ2020 – 10:00 – Δελτίο Ειδήσεων

02Μαρ2020 – 10:00 – Δελτίο Ειδήσεων

Με την Αλεξάνδρα Δουβαρά

28Φεβ2020 – 10:00 – Δελτίο Ειδήσεων

28Φεβ2020 – 10:00 – Δελτίο Ειδήσεων

Με την Αλεξάνδρα Δουβαρά.

27Φεβ2020 – 10:00 – Δελτίο Ειδήσεων

27Φεβ2020 – 10:00 – Δελτίο Ειδήσεων

Με την Ντένια Σαρακίνη.

26Φεβ2020 – 10:00 – Δελτίο Ειδήσεων

26Φεβ2020 – 10:00 – Δελτίο Ειδήσεων

Με την Αλεξάνδρα Δουβαρά.

25Φεβ2020 – 10:00 – Δελτίο Ειδήσεων

25Φεβ2020 – 10:00 – Δελτίο Ειδήσεων

Με την Αλεξάνδρα Δουβαρά.

24Φεβ2020 – 10:00 – Δελτίο Ειδήσεων

24Φεβ2020 – 10:00 – Δελτίο Ειδήσεων

Με την Ντένια Σαρακίνη.

20Οκτ2020 – 12:00 – Δελτίο Ειδήσεων
52:57

20Οκτ2020 – 12:00 – Δελτίο Ειδήσεων

Παρουσίαση: Αλεξάνδρα Δουβαρά

19Οκτ2020 – 12:00 – Δελτίο Ειδήσεων
01:00:06

19Οκτ2020 – 12:00 – Δελτίο Ειδήσεων

Παρουσίαση: Αλεξάνδρα Δουβαρά

18Οκτ2020 – 12:00 – Δελτίο Ειδήσεων
56:50

18Οκτ2020 – 12:00 – Δελτίο Ειδήσεων

Παρουσίαση: Αλεξάνδρα Δουβαρά

17Οκτ2020 – 12:00 – Δελτίο Ειδήσεων
52:38

17Οκτ2020 – 12:00 – Δελτίο Ειδήσεων

Παρουσίαση: Αλεξάνδρα Δουβαρά

16Οκτ2020 – 12:00 – Δελτίο Ειδήσεων
55:41

16Οκτ2020 – 12:00 – Δελτίο Ειδήσεων

Παρουσίαση: Αλεξάνδρα Δουβαρά.

15Οκτ2020 – 12:00 – Δελτίο Ειδήσεων
55:05

15Οκτ2020 – 12:00 – Δελτίο Ειδήσεων

Παρουσίαση: Χρύσα Παπασταύρου.

14Οκτ2020 – 12:00 – Δελτίο Ειδήσεων
52:16

14Οκτ2020 – 12:00 – Δελτίο Ειδήσεων

Παρουσίαση: Χρύσα Παπασταύρου.

13Οκτ2020 – 12:00 – Δελτίο Ειδήσεων
55:07

13Οκτ2020 – 12:00 – Δελτίο Ειδήσεων

Παρουσίαση: Χρύσα Παπασταύρου.

12Οκτ2020 – 12:00 – Δελτίο Ειδήσεων
56:11

12Οκτ2020 – 12:00 – Δελτίο Ειδήσεων

Παρουσίαση: Χρύσα Παπασταύρου.

11Οκτ2020 – 12:00 – Δελτίο Ειδήσεων
42:06

11Οκτ2020 – 12:00 – Δελτίο Ειδήσεων

Παρουσίαση: Ντένια Σαρακίνη

10Οκτ2020 – 12:00 – Δελτίο Ειδήσεων
53:33

10Οκτ2020 – 12:00 – Δελτίο Ειδήσεων

Παρουσίαση: Ντένια Σαρακίνη

09Οκτ2020 – 12:00 – Δελτίο Ειδήσεων
56:00

09Οκτ2020 – 12:00 – Δελτίο Ειδήσεων

Παρουσίαση:  Ντένια Σαρακίνη .

08Οκτ2020 – 12:00 – Δελτίο Ειδήσεων
58:39

08Οκτ2020 – 12:00 – Δελτίο Ειδήσεων

Παρουσίαση:  Αλεξάνδρα Δουβαρά .

07Οκτ2020 – 12:00 – Δελτίο Ειδήσεων
56:56

07Οκτ2020 – 12:00 – Δελτίο Ειδήσεων

Παρουσίαση:  Αλεξάνδρα Δουβαρά .

06Οκτ2020 – 12:00 – Δελτίο Ειδήσεων
01:06:37

06Οκτ2020 – 12:00 – Δελτίο Ειδήσεων

Παρουσίαση:  Αλεξάνδρα Δουβαρά .

20Οκτ2020 – 15:00 – Δελτίο Ειδήσεων
50:32

20Οκτ2020 – 15:00 – Δελτίο Ειδήσεων

Παρουσίαση: Αντώνης Αλαφογιώργος

19Οκτ2020 – 15:00 – Δελτίο Ειδήσεων
54:51

19Οκτ2020 – 15:00 – Δελτίο Ειδήσεων

Παρουσίαση: Αντώνης Αλαφογιώργος

18Οκτ2020 – 15:00 – Δελτίο Ειδήσεων
51:32

18Οκτ2020 – 15:00 – Δελτίο Ειδήσεων

Παρουσίαση: Ντένια Σαρακίνη

17Οκτ2020 – 15:00 – Δελτίο Ειδήσεων
56:47

17Οκτ2020 – 15:00 – Δελτίο Ειδήσεων

Παρουσίαση: Ντένια Σαρακίνη

16Οκτ2020 – 15:00 – Δελτίο Ειδήσεων
01:06:31

16Οκτ2020 – 15:00 – Δελτίο Ειδήσεων

Παρουσίαση: Aντώνης Αλαφογιώργος

15Οκτ2020 – 15:00 – Δελτίο Ειδήσεων
59:22

15Οκτ2020 – 15:00 – Δελτίο Ειδήσεων

Παρουσίαση: Aντώνης Αλαφογιώργος

14Οκτ2020 – 15:00 – Δελτίο Ειδήσεων
59:44

14Οκτ2020 – 15:00 – Δελτίο Ειδήσεων

Παρουσίαση: Aντώνης Αλαφογιώργος

13Οκτ2020 – 15:00 – Δελτίο Ειδήσεων
54:39

13Οκτ2020 – 15:00 – Δελτίο Ειδήσεων

Παρουσίαση: Aντώνης Αλαφογιώργος

12Οκτ2020 – 15:00 – Δελτίο Ειδήσεων
55:18

12Οκτ2020 – 15:00 – Δελτίο Ειδήσεων

Παρουσίαση: Aντώνης Αλαφογιώργος

11Οκτ2020 – 15:00 – Δελτίο Ειδήσεων
53:24

11Οκτ2020 – 15:00 – Δελτίο Ειδήσεων

Παρουσίαση: Ντένια Σαρακίνη

10Οκτ2020 – 15:00 – Δελτίο Ειδήσεων
50:58

10Οκτ2020 – 15:00 – Δελτίο Ειδήσεων

Παρουσίαση: Ντένια Σαρακίνη

09Οκτ2020 – 15:00 – Δελτίο Ειδήσεων
52:34

09Οκτ2020 – 15:00 – Δελτίο Ειδήσεων

Παρουσίαση: Αντώνης Αλαφογιώργος

08Οκτ2020 – 15:00 – Δελτίο Ειδήσεων
59:45

08Οκτ2020 – 15:00 – Δελτίο Ειδήσεων

Παρουσίαση: Αντώνης Αλαφογιώργος

07Οκτ2020 – 15:00 – Δελτίο Ειδήσεων
53:44

07Οκτ2020 – 15:00 – Δελτίο Ειδήσεων

Παρουσίαση: Αντώνης Αλαφογιώργος

06Οκτ2020 – 15:00 – Δελτίο Ειδήσεων
53:14

06Οκτ2020 – 15:00 – Δελτίο Ειδήσεων

Παρουσίαση: Αντώνης αλαφογιώργος

31Μαΐ2020 – 17:30 – Δελτίο Ειδήσεων
10:14

31Μαΐ2020 – 17:30 – Δελτίο Ειδήσεων

Παρουσίαση: Αλεξάνδρα Δουβαρά Παρουσίαση στη νοηματική: Ρωξάνη Ζήκα

30Μαΐ2020 – 17:30 – Δελτίο Ειδήσεων
10:25

30Μαΐ2020 – 17:30 – Δελτίο Ειδήσεων

Παρουσίαση: Αλεξάνδρα Δουβαρά Παρουσίαση στη νοηματική: Ρωξάνη Ζήκα

29Μαΐ2020 – 17:30 – Δελτίο Ειδήσεων
15:19

29Μαΐ2020 – 17:30 – Δελτίο Ειδήσεων

Παρουσίαση: Βούλα Μαλλά Παρουσίαση στη νοηματική: Ρωξάνη Ζήκα

28Μαΐ2020 – 17:30 – Δελτίο Ειδήσεων
15:56

28Μαΐ2020 – 17:30 – Δελτίο Ειδήσεων

Παρουσίαση: Βούλα Μαλλά Παρουσίαση στη νοηματική: Φωτεινή Ανέστη

27Μαΐ2020 – 17:30 – Δελτίο Ειδήσεων
12:56

27Μαΐ2020 – 17:30 – Δελτίο Ειδήσεων

Παρουσίαση: Βούλα Μαλλά Παρουσίαση στη νοηματική: Φωτεινή Ανέστη

26Μαΐ2020 – 17:30 – Δελτίο Ειδήσεων
13:51

26Μαΐ2020 – 17:30 – Δελτίο Ειδήσεων

Παρουσίαση: Μαρία Σιώζου Παρουσίαση στη νοηματική: Φωτεινή Ανέστη

25Μαΐ2020 – 17:30 – Δελτίο Ειδήσεων
16:38

25Μαΐ2020 – 17:30 – Δελτίο Ειδήσεων

Παρουσίαση: Μαρία Σιώζου Παρουσίαση στη νοηματική: Ρωξάνη Ζήκα

24Μαΐ2020 – 17:30 – Δελτίο Ειδήσεων
14:23

24Μαΐ2020 – 17:30 – Δελτίο Ειδήσεων

Παρουσίαση: Βούλα Μαλλά Παρουσίαση στη νοηματική: Φωτεινή Ανέστη

23Μαΐ2020 – 17:30 – Δελτίο Ειδήσεων
13:24

23Μαΐ2020 – 17:30 – Δελτίο Ειδήσεων

Παρουσίαση: Βούλα Μαλλά Παρουσίαση στη νοηματική: Φωτεινή Ανέστη

22Μαΐ2020 – 17:30 – Δελτίο Ειδήσεων
16:25

22Μαΐ2020 – 17:30 – Δελτίο Ειδήσεων

Παρουσίαση: Μαρία Σιώζου Παρουσίαση στη νοηματική: Ρωξάνη Ζήκα

21Μαΐ2020 – 17:30 – Δελτίο Ειδήσεων
14:29

21Μαΐ2020 – 17:30 – Δελτίο Ειδήσεων

Παρουσίαση: Μαρία Σιώζου Παρουσίαση στη νοηματική: Φωτεινή Ανέστη

20Μαΐ2020 – 17:30 – Δελτίο Ειδήσεων
14:51

20Μαΐ2020 – 17:30 – Δελτίο Ειδήσεων

Παρουσίαση: Μαρία Σιώζου Παρουσίαση στη νοηματική: Φωτεινή Ανέστη

19Μαΐ2020 – 17:30 – Δελτίο Ειδήσεων
15:52

19Μαΐ2020 – 17:30 – Δελτίο Ειδήσεων

Παρουσίαση: Βούλα Μαλλά Παρουσίαση στη νοηματική: Φωτεινή Ανέστη

18Μαΐ2020 – 17:30 – Δελτίο Ειδήσεων
17:06

18Μαΐ2020 – 17:30 – Δελτίο Ειδήσεων

Παρουσίαση: Βούλα Μαλλά Παρουσίαση στη νοηματική: Ρωξάνη Ζήκα

17Μαΐ2020 – 17:30 – Δελτίο Ειδήσεων
09:09

17Μαΐ2020 – 17:30 – Δελτίο Ειδήσεων

Παρουσίαση: Βούλα Μαλλά Παρουσίαση στη νοηματική: Ρωξάνη Ζήκα

20Οκτ2020 – 18:00 – Δελτίο Ειδήσεων
55:22

20Οκτ2020 – 18:00 – Δελτίο Ειδήσεων

Παρουσίαση: Σταυρούλα Χριστοφιλέα Παρουσίαση στη νοηματική: Φωτεινή Ανέστη

19Οκτ2020 – 18:00 – Δελτίο Ειδήσεων
01:00:36

19Οκτ2020 – 18:00 – Δελτίο Ειδήσεων

Παρουσίαση: Σταυρούλα Χριστοφιλέα Παρουσίαση στη νοηματική: Φωτεινή Ανέστη

18Οκτ2020 – 18:00 – Δελτίο Ειδήσεων
17:51

18Οκτ2020 – 18:00 – Δελτίο Ειδήσεων

Παρουσίαση: Νίνα Κασιμάτη Παρουσίαση στη νοηματική: Γιάννης Γιαλλούρος

17Οκτ2020 – 18:00 – Δελτίο Ειδήσεων
15:53

17Οκτ2020 – 18:00 – Δελτίο Ειδήσεων

Παρουσίαση: Νίνα Κασιμάτη Παρουσίαση στη νοηματική: Γιάννης Γιαλλούρος

16Οκτ2020 – 18:00 – Δελτίο Ειδήσεων
59:50

16Οκτ2020 – 18:00 – Δελτίο Ειδήσεων

Παρουσίαση: Σταυρούλα Χριστοφιλέα Παρουσίαση στη νοηματική: Φωτεινή Ανέστη

15Οκτ2020 – 18:00 – Δελτίο Ειδήσεων
01:00:12

15Οκτ2020 – 18:00 – Δελτίο Ειδήσεων

Παρουσίαση: Σταυρούλα Χριστοφιλέα Παρουσίαση στη νοηματική: Φωτεινή Ανέστη

14Οκτ2020 – 18:00 – Δελτίο Ειδήσεων
01:01:09

14Οκτ2020 – 18:00 – Δελτίο Ειδήσεων

Παρουσίαση: Σταυρούλα Χριστοφιλέα Παρουσίαση στη νοηματική: Φωτεινή Ανέστη

13Οκτ2020 – 18:00 – Δελτίο Ειδήσεων
56:56

13Οκτ2020 – 18:00 – Δελτίο Ειδήσεων

Παρουσίαση: Σταυρούλα Χριστοφιλέα Παρουσίαση στη νοηματική: Φωτεινή Ανέστη

12Οκτ2020 – 18:00 – Δελτίο Ειδήσεων
01:00:18

12Οκτ2020 – 18:00 – Δελτίο Ειδήσεων

Παρουσίαση: Σταυρούλα Χριστοφιλέα Παρουσίαση στη νοηματική: Φωτεινή Ανέστη

10Οκτ2020 – 18:00 – Δελτίο Ειδήσεων
14:45

10Οκτ2020 – 18:00 – Δελτίο Ειδήσεων

Παρουσίαση: Δέσποινα Κακαλή Παρουσίαση στη νοηματική: Φωτεινή Ανέστη

09Οκτ2020 – 18:00 – Δελτίο Ειδήσεων
57:18

09Οκτ2020 – 18:00 – Δελτίο Ειδήσεων

Παρουσίαση: Βούλα Μαλλά Παρουσίαση στη νοηματική: Ρωξάνη Ζήκα

08Οκτ2020 – 18:00 – Δελτίο Ειδήσεων
16:23

08Οκτ2020 – 18:00 – Δελτίο Ειδήσεων

Παρουσίαση: Μαρια Σιωζου Παρουσίαση στη νοηματική: Ρωξάνη Ζήκα

07Οκτ2020 – 18:00 – Δελτίο Ειδήσεων
15:33

07Οκτ2020 – 18:00 – Δελτίο Ειδήσεων

Παρουσίαση: Μαρία Σιώζου Παρουσίαση στη νοηματική: Γιάννης Γιαλλούρος

06Οκτ2020 – 18:00 – Δελτίο Ειδήσεων
52:28

06Οκτ2020 – 18:00 – Δελτίο Ειδήσεων

Παρουσίαση: Βούλα Μαλλά Παρουσίαση στη νοηματική: Φωτεινή Ανέστη

05Οκτ2020 – 18:00 – Δελτίο Ειδήσεων
15:27

05Οκτ2020 – 18:00 – Δελτίο Ειδήσεων

Παρουσίαση: Βούλα Μαλλά Παρουσίαση στη νοηματική: Γιάννης Γιαλλούρος

31Μαΐ2020 – 19:00 – Δελτίο Ειδήσεων
01:19:44

31Μαΐ2020 – 19:00 – Δελτίο Ειδήσεων

Με πλήρως ανανεωμένο και σύγχρονο σκηνικό, νέο σήμα και ενισχυμένη θεματολογία το κεντρικό δελτίο Ειδήσεων …

30Μαΐ2020 – 19:00 – Δελτίο Ειδήσεων
01:13:47

30Μαΐ2020 – 19:00 – Δελτίο Ειδήσεων

Με πλήρως ανανεωμένο και σύγχρονο σκηνικό, νέο σήμα και ενισχυμένη θεματολογία το κεντρικό δελτίο Ειδήσεων …

29Μαΐ2020 – 19:00 – Δελτίο Ειδήσεων
01:21:02

29Μαΐ2020 – 19:00 – Δελτίο Ειδήσεων

Με πλήρως ανανεωμένο και σύγχρονο σκηνικό, νέο σήμα και ενισχυμένη θεματολογία το κεντρικό δελτίο Ειδήσεων …

28Μαΐ2020 – 19:00 – Δελτίο Ειδήσεων
01:20:13

28Μαΐ2020 – 19:00 – Δελτίο Ειδήσεων

Με πλήρως ανανεωμένο και σύγχρονο σκηνικό, νέο σήμα και ενισχυμένη θεματολογία το κεντρικό δελτίο Ειδήσεων …

27Μαΐ2020 – 19:00 – Δελτίο Ειδήσεων
01:18:46

27Μαΐ2020 – 19:00 – Δελτίο Ειδήσεων

Με πλήρως ανανεωμένο και σύγχρονο σκηνικό, νέο σήμα και ενισχυμένη θεματολογία το κεντρικό δελτίο Ειδήσεων …

26Μαΐ2020 – 19:00 – Δελτίο Ειδήσεων
1:12:05

26Μαΐ2020 – 19:00 – Δελτίο Ειδήσεων

Με πλήρως ανανεωμένο και σύγχρονο σκηνικό, νέο σήμα και ενισχυμένη θεματολογία το κεντρικό δελτίο Ειδήσεων …

25Μαΐ2020 – 19:00 – Δελτίο Ειδήσεων
48:42

25Μαΐ2020 – 19:00 – Δελτίο Ειδήσεων

Με πλήρως ανανεωμένο και σύγχρονο σκηνικό, νέο σήμα και ενισχυμένη θεματολογία το κεντρικό δελτίο Ειδήσεων …

24Μαΐ2020 – 19:00 – Δελτίο Ειδήσεων
01:19:09

24Μαΐ2020 – 19:00 – Δελτίο Ειδήσεων

Με πλήρως ανανεωμένο και σύγχρονο σκηνικό, νέο σήμα και ενισχυμένη θεματολογία το κεντρικό δελτίο Ειδήσεων …

23Μαΐ2020 – 19:00 – Δελτίο Ειδήσεων
01:13:45

23Μαΐ2020 – 19:00 – Δελτίο Ειδήσεων

Με πλήρως ανανεωμένο και σύγχρονο σκηνικό, νέο σήμα και ενισχυμένη θεματολογία το κεντρικό δελτίο Ειδήσεων …

22Μαΐ2020 – 19:00 – Δελτίο Ειδήσεων
01:19:31

22Μαΐ2020 – 19:00 – Δελτίο Ειδήσεων

Με πλήρως ανανεωμένο και σύγχρονο σκηνικό, νέο σήμα και ενισχυμένη θεματολογία το κεντρικό δελτίο Ειδήσεων …

21Μαΐ2020 – 19:00 – Δελτίο Ειδήσεων
01:23:06

21Μαΐ2020 – 19:00 – Δελτίο Ειδήσεων

Με πλήρως ανανεωμένο και σύγχρονο σκηνικό, νέο σήμα και ενισχυμένη θεματολογία το κεντρικό δελτίο Ειδήσεων …

20Μαΐ2020 – 19:00 – Δελτίο Ειδήσεων
01:00:34

20Μαΐ2020 – 19:00 – Δελτίο Ειδήσεων

Με πλήρως ανανεωμένο και σύγχρονο σκηνικό, νέο σήμα και ενισχυμένη θεματολογία το κεντρικό δελτίο Ειδήσεων …

19Μαΐ2020 – 19:00 – Δελτίο Ειδήσεων
01:25:54

19Μαΐ2020 – 19:00 – Δελτίο Ειδήσεων

Με πλήρως ανανεωμένο και σύγχρονο σκηνικό, νέο σήμα και ενισχυμένη θεματολογία το κεντρικό δελτίο Ειδήσεων …

18Μαΐ2020 – 19:00 – Δελτίο Ειδήσεων
01:21:27

18Μαΐ2020 – 19:00 – Δελτίο Ειδήσεων

Με πλήρως ανανεωμένο και σύγχρονο σκηνικό, νέο σήμα και ενισχυμένη θεματολογία το κεντρικό δελτίο Ειδήσεων …

17Μαΐ2020 – 19:00 – Δελτίο Ειδήσεων
01:19:43

17Μαΐ2020 – 19:00 – Δελτίο Ειδήσεων

Με πλήρως ανανεωμένο και σύγχρονο σκηνικό, νέο σήμα και ενισχυμένη θεματολογία το κεντρικό δελτίο Ειδήσεων …

20Οκτ2020 – 21:00 – Δελτίο Ειδήσεων
57:50

20Οκτ2020 – 21:00 – Δελτίο Ειδήσεων

Με πλήρως ανανεωμένο και σύγχρονο σκηνικό, νέο σήμα και ενισχυμένη θεματολογία το κεντρικό δελτίο Ειδήσεων …

19Οκτ2020 – 21:00 – Δελτίο Ειδήσεων
59:15

19Οκτ2020 – 21:00 – Δελτίο Ειδήσεων

Με πλήρως ανανεωμένο και σύγχρονο σκηνικό, νέο σήμα και ενισχυμένη θεματολογία το κεντρικό δελτίο Ειδήσεων …

18Οκτ2020 – 21:00 – Δελτίο Ειδήσεων
54:24

18Οκτ2020 – 21:00 – Δελτίο Ειδήσεων

Με πλήρως ανανεωμένο και σύγχρονο σκηνικό, νέο σήμα και ενισχυμένη θεματολογία το κεντρικό δελτίο Ειδήσεων …

17Οκτ2020 – 21:00 – Δελτίο Ειδήσεων
53:16

17Οκτ2020 – 21:00 – Δελτίο Ειδήσεων

Με πλήρως ανανεωμένο και σύγχρονο σκηνικό, νέο σήμα και ενισχυμένη θεματολογία το κεντρικό δελτίο Ειδήσεων …

16Οκτ2020 – 21:00 – Δελτίο Ειδήσεων
55:01

16Οκτ2020 – 21:00 – Δελτίο Ειδήσεων

Με πλήρως ανανεωμένο και σύγχρονο σκηνικό, νέο σήμα και ενισχυμένη θεματολογία το κεντρικό δελτίο Ειδήσεων …

15Οκτ2020 – 21:00 – Δελτίο Ειδήσεων
58:08

15Οκτ2020 – 21:00 – Δελτίο Ειδήσεων

Με πλήρως ανανεωμένο και σύγχρονο σκηνικό, νέο σήμα και ενισχυμένη θεματολογία το κεντρικό δελτίο Ειδήσεων …

14Οκτ2020 – 21:00 – Δελτίο Ειδήσεων
54:11

14Οκτ2020 – 21:00 – Δελτίο Ειδήσεων

Με πλήρως ανανεωμένο και σύγχρονο σκηνικό, νέο σήμα και ενισχυμένη θεματολογία το κεντρικό δελτίο Ειδήσεων …

13Οκτ2020 – 21:00 – Δελτίο Ειδήσεων
55:30

13Οκτ2020 – 21:00 – Δελτίο Ειδήσεων

Με πλήρως ανανεωμένο και σύγχρονο σκηνικό, νέο σήμα και ενισχυμένη θεματολογία το κεντρικό δελτίο Ειδήσεων …

12Οκτ2020 – 21:00 – Δελτίο Ειδήσεων
01:01:19

12Οκτ2020 – 21:00 – Δελτίο Ειδήσεων

Με πλήρως ανανεωμένο και σύγχρονο σκηνικό, νέο σήμα και ενισχυμένη θεματολογία το κεντρικό δελτίο Ειδήσεων …

11Οκτ2020 – 21:00 – Δελτίο Ειδήσεων
01:07:12

11Οκτ2020 – 21:00 – Δελτίο Ειδήσεων

Με πλήρως ανανεωμένο και σύγχρονο σκηνικό, νέο σήμα και ενισχυμένη θεματολογία το κεντρικό δελτίο Ειδήσεων …

10Οκτ2020 – 21:00 – Δελτίο Ειδήσεων
57:34

10Οκτ2020 – 21:00 – Δελτίο Ειδήσεων

Με πλήρως ανανεωμένο και σύγχρονο σκηνικό, νέο σήμα και ενισχυμένη θεματολογία το κεντρικό δελτίο Ειδήσεων …

09Οκτ2020 – 21:00 – Δελτίο Ειδήσεων
29:11

09Οκτ2020 – 21:00 – Δελτίο Ειδήσεων

Με πλήρως ανανεωμένο και σύγχρονο σκηνικό, νέο σήμα και ενισχυμένη θεματολογία το κεντρικό δελτίο Ειδήσεων …

08Οκτ2020 – 21:00 – Δελτίο Ειδήσεων
01:07:47

08Οκτ2020 – 21:00 – Δελτίο Ειδήσεων

Με πλήρως ανανεωμένο και σύγχρονο σκηνικό, νέο σήμα και ενισχυμένη θεματολογία το κεντρικό δελτίο Ειδήσεων …

07Οκτ2020 – 21:00 – Δελτίο Ειδήσεων
01:06:30

07Οκτ2020 – 21:00 – Δελτίο Ειδήσεων

Με πλήρως ανανεωμένο και σύγχρονο σκηνικό, νέο σήμα και ενισχυμένη θεματολογία το κεντρικό δελτίο Ειδήσεων …

06Οκτ2020 – 21:00 – Δελτίο Ειδήσεων
01:10:10

06Οκτ2020 – 21:00 – Δελτίο Ειδήσεων

Με πλήρως ανανεωμένο και σύγχρονο σκηνικό, νέο σήμα και ενισχυμένη θεματολογία το κεντρικό δελτίο Ειδήσεων …

20Οκτ2020 – 24:00 – Δελτίο Ειδήσεων
12:30

20Οκτ2020 – 24:00 – Δελτίο Ειδήσεων

Παρουσίαση: Δέσποινα Κακαλή

19Οκτ2020 – 24:00 – Δελτίο Ειδήσεων
12:27

19Οκτ2020 – 24:00 – Δελτίο Ειδήσεων

Παρουσίαση: Δέσποινα Κακαλή

18Οκτ2020 – 24:00 – Δελτίο Ειδήσεων
08:09

18Οκτ2020 – 24:00 – Δελτίο Ειδήσεων

Παρουσίαση: Μαρία Σιώζου

17Οκτ2020 – 24:00 – Δελτίο Ειδήσεων
06:53

17Οκτ2020 – 24:00 – Δελτίο Ειδήσεων

Παρουσίαση: Μαρία Σιώζου

16Οκτ2020 – 24:00 – Δελτίο Ειδήσεων
12:29

16Οκτ2020 – 24:00 – Δελτίο Ειδήσεων

Παρουσίαση: Δέσποινα Κακαλή/strong>

15Οκτ2020 – 24:00 – Δελτίο Ειδήσεων
12:42

15Οκτ2020 – 24:00 – Δελτίο Ειδήσεων

Παρουσίαση: Δέσποινα Κακαλή/strong>

14Οκτ2020 – 24:00 – Δελτίο Ειδήσεων
11:50

14Οκτ2020 – 24:00 – Δελτίο Ειδήσεων

Παρουσίαση: Δέσποινα Κακαλή/strong>

13Οκτ2020 – 24:00 – Δελτίο Ειδήσεων
14:27

13Οκτ2020 – 24:00 – Δελτίο Ειδήσεων

Παρουσίαση: Μαρία Σιώζου

12Οκτ2020 – 24:00 – Δελτίο Ειδήσεων
15:48

12Οκτ2020 – 24:00 – Δελτίο Ειδήσεων

Παρουσίαση: Μαρία Σιώζου

11Οκτ2020 – 24:00 – Δελτίο Ειδήσεων
09:54

11Οκτ2020 – 24:00 – Δελτίο Ειδήσεων

Παρουσίαση: Δέσποινα Κακαλή

10Οκτ2020 – 24:00 – Δελτίο Ειδήσεων
07:15

10Οκτ2020 – 24:00 – Δελτίο Ειδήσεων

Παρουσίαση: Δέσποινα Κακαλή

08Οκτ2020 – 24:00 – Δελτίο Ειδήσεων
13:13

08Οκτ2020 – 24:00 – Δελτίο Ειδήσεων

Παρουσίαση: Δέσποινα Κακαλή

07Οκτ2020 – 24:00 – Δελτίο Ειδήσεων
17:53

07Οκτ2020 – 24:00 – Δελτίο Ειδήσεων

Παρουσίαση: Δέσποινα Κακαλή

06Οκτ2020 – 24:00 – Δελτίο Ειδήσεων
11:45

06Οκτ2020 – 24:00 – Δελτίο Ειδήσεων

Παρουσίαση: Μαρία Σιώζου

05Οκτ2020 – 24:00 – Δελτίο Ειδήσεων
10:58

05Οκτ2020 – 24:00 – Δελτίο Ειδήσεων

Παρουσίαση: Μαρία Σιώζου

28Ιον2019 – Ειδήσεις για τους Πρόσφυγες
27Ιον2019 – Ειδήσεις για τους Πρόσφυγες
25Ιον2019 – Ειδήσεις για τους Πρόσφυγες
20Ιον2019 – Ειδήσεις για τους Πρόσφυγες
19Ιον2019 – Ειδήσεις για τους Πρόσφυγες
18Ιον2019 – Ειδήσεις για τους Πρόσφυγες
13Ιον2019 – Ειδήσεις για τους Πρόσφυγες
12Ιον2019 – Ειδήσεις για τους Πρόσφυγες
10Ιον2019 – Ειδήσεις για τους Πρόσφυγες
07Ιον2019 – Ειδήσεις για τους Πρόσφυγες
06Ιον2019 – Ειδήσεις για τους Πρόσφυγες
05Ιον2019 – Ειδήσεις για τους Πρόσφυγες
04Ιον2019 – Ειδήσεις για τους Πρόσφυγες
03Ιον2019 – Ειδήσεις για τους Πρόσφυγες
31Μαϊ2019 – Ειδήσεις για τους Πρόσφυγες

08Ιαν2020 – Έκτακτο Δελτίο: Το διάγγελμα του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ μετά τις ιρανικές επιθέσεις κατά αμερικανικών βάσεων στο Ιρακ
27Απρ2019 – Έκτακτο Δελτίο: Με τιμές αρχηγού κράτους η υποδοχή του Αγίου Φωτός στην Αθήνα

27Απρ2019 – Έκτακτο Δελτίο: Με τιμές αρχηγού κράτους η υποδοχή του Αγίου Φωτός στην Αθήνα

Με την προσδοκία της λύτρωσης, η Ορθοδοξία σε κάθε γωνιά της γης περιμένει την ανάσταση …

02Φεβ2019 – Έκτακτο Δελτίο: Ισχυρή έκρηξη σε ταβέρνα στην Καλαμάτα
28Ιολ2017 – 10:00 – Σύντομο Δελτίο Ειδήσεων
27Ιολ2017 – 10:00 – Σύντομο Δελτίο Ειδήσεων
26Ιολ2017 – 10:00 – Σύντομο Δελτίο Ειδήσεων
25Ιολ2017 – 10:00 – Σύντομο Δελτίο Ειδήσεων
24Ιολ2017 – 10:00 – Σύντομο Δελτίο Ειδήσεων
21Ιολ2017 – 10:00 – Σύντομο Δελτίο Ειδήσεων
20Ιολ2017 – 10:00 – Σύντομο Δελτίο Ειδήσεων
19Ιολ2017 – 10:00 – Σύντομο Δελτίο Ειδήσεων
18Ιολ2017 – 10:00 – Σύντομο Δελτίο Ειδήσεων
17Ιολ2017 – 10:00 – Σύντομο Δελτίο Ειδήσεων
14Ιολ2017 – 10:00 – Σύντομο Δελτίο Ειδήσεων
13Ιολ2017 – 10:00 – Σύντομο Δελτίο Ειδήσεων

10Ιαν2018 – Πολιτιστικό Δελτίο

10Ιαν2018 – Πολιτιστικό Δελτίο

Με την Ματίνα Καλτάκη.

09Ιαν2018 – Πολιτιστικό Δελτίο

09Ιαν2018 – Πολιτιστικό Δελτίο

Με την Ματίνα Καλτάκη.

08Ιαν2018 – Πολιτιστικό Δελτίο

08Ιαν2018 – Πολιτιστικό Δελτίο

Με την Ματίνα Καλτάκη.

05Ιαν2018 – Πολιτιστικό Δελτίο

05Ιαν2018 – Πολιτιστικό Δελτίο

Με την Ματίνα Καλτάκη.

04Ιαν2018 – Πολιτιστικό Δελτίο

04Ιαν2018 – Πολιτιστικό Δελτίο

Με την Ματίνα Καλτάκη.

03Ιαν2018 – Πολιτιστικό Δελτίο

03Ιαν2018 – Πολιτιστικό Δελτίο

Με την Ματίνα Καλτάκη.

02Ιαν2018 – Πολιτιστικό Δελτίο

02Ιαν2018 – Πολιτιστικό Δελτίο

Με την Ματίνα Καλτάκη.

22Δεκ2017 – Πολιτιστικό Δελτίο

22Δεκ2017 – Πολιτιστικό Δελτίο

Με την Ματίνα Καλτάκη

21Δεκ2017 – Πολιτιστικό Δελτίο

21Δεκ2017 – Πολιτιστικό Δελτίο

Με την Ματίνα Καλτάκη

28Ιολ2017 – Πολιτιστικό Δελτίο

28Ιολ2017 – Πολιτιστικό Δελτίο

Με την Ματίνα Καλτάκη

26Ιολ2017 – Πολιτιστικό Δελτίο

26Ιολ2017 – Πολιτιστικό Δελτίο

Με την Ματίνα Καλτάκη

24Ιολ2017 – Πολιτιστικό Δελτίο

24Ιολ2017 – Πολιτιστικό Δελτίο

Με την Ματίνα Καλτάκη

21Ιολ2017 – Πολιτιστικό Δελτίο

21Ιολ2017 – Πολιτιστικό Δελτίο

Με την Ματίνα Καλτάκη

19Ιολ2017 – Πολιτιστικό Δελτίο

19Ιολ2017 – Πολιτιστικό Δελτίο

Με την Ματίνα Καλτάκη

17Ιολ2017 – Πολιτιστικό Δελτίο

17Ιολ2017 – Πολιτιστικό Δελτίο

Με την Ματίνα Καλτάκη

20Οκτ2020 – 08:00 – Τα Νέα…από τις Έξι
04:59

20Οκτ2020 – 08:00 – Τα Νέα…από τις Έξι

Παρουσίαση: Ηρώ Ράντου

20Οκτ2020 – 06:00 – Τα Νέα…από τις Έξι
05:46

20Οκτ2020 – 06:00 – Τα Νέα…από τις Έξι

Παρουσίαση: Ηρώ Ράντου

19Οκτ2020 – 08:00 – Τα Νέα…από τις Έξι
05:09

19Οκτ2020 – 08:00 – Τα Νέα…από τις Έξι

Παρουσίαση: Ηρώ Ράντου

19Οκτ2020 – 06:00 – Τα Νέα…από τις Έξι
05:53

19Οκτ2020 – 06:00 – Τα Νέα…από τις Έξι

Παρουσίαση: Ηρώ Ράντου

16Οκτ2020 – 08:00 – Τα Νέα…από τις Έξι
05:40

16Οκτ2020 – 08:00 – Τα Νέα…από τις Έξι

Παρουσίαση: Ηρώ Ράντου

16Οκτ2020 – 06:00 – Τα Νέα…από τις Έξι
06:36

16Οκτ2020 – 06:00 – Τα Νέα…από τις Έξι

Παρουσίαση: Ηρώ Ράντου

14Οκτ2020 – 08:00 – Τα Νέα…από τις Έξι
05:12

14Οκτ2020 – 08:00 – Τα Νέα…από τις Έξι

Παρουσίαση: Ηρώ Ράντου

14Οκτ2020 – 06:00 – Τα Νέα…από τις Έξι
06:09

14Οκτ2020 – 06:00 – Τα Νέα…από τις Έξι

Παρουσίαση: Ηρώ Ράντου

13Οκτ2020 – 08:00 – Τα Νέα…από τις Έξι
04:55

13Οκτ2020 – 08:00 – Τα Νέα…από τις Έξι

Παρουσίαση: Ηρώ Ράντου

13Οκτ2020 – 06:00 – Τα Νέα…από τις Έξι
06:07

13Οκτ2020 – 06:00 – Τα Νέα…από τις Έξι

Παρουσίαση: Ηρώ Ράντου

12Οκτ2020 – 08:00 – Τα Νέα…από τις Έξι
05:05

12Οκτ2020 – 08:00 – Τα Νέα…από τις Έξι

Παρουσίαση: Ηρώ Ράντου

12Οκτ2020 – 06:00 – Τα Νέα…από τις Έξι
07:12

12Οκτ2020 – 06:00 – Τα Νέα…από τις Έξι

Παρουσίαση: Ηρώ Ράντου

09Οκτ2020 – 08:00 – Τα Νέα…από τις Έξι
04:52

09Οκτ2020 – 08:00 – Τα Νέα…από τις Έξι

Παρουσίαση: Ηρώ Ράντου

09Οκτ2020 – 06:00 – Τα Νέα…από τις Έξι
06:34

09Οκτ2020 – 06:00 – Τα Νέα…από τις Έξι

Παρουσίαση: Ηρώ Ράντου

08Οκτ2020 – 08:00 – Τα Νέα…από τις Έξι
05:06

08Οκτ2020 – 08:00 – Τα Νέα…από τις Έξι

Παρουσίαση: Ηρώ Ράντου

MENU